Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Priročniki računskega sodišča

Revizijski priročnik

Revizijski priročnik je obširno strokovno gradivo, ki predstavlja podlago za izvajanje revizijskega in porevizijskega procesa.

Računsko sodišče kot vrhovna revizijska institucija izvaja svojo pristojnost na podlagi Ustave, predpisov in revizijskih standardov. Zavedamo se, da navedene podlage niso dovolj za zagotovitev enotnega izvajanja revizij na najvišji kakovostni ravni, zato so potrebne podrobnejše usmeritve in navodila, ki enotno urejajo revizijski in porevizijski proces.

Računsko sodišče kot vrhovna revizijska institucija izvaja svojo pristojnost na podlagi Ustave, predpisov in revizijskih standardov. Zavedamo se, da navedene podlage niso dovolj za zagotovitev enotnega izvajanja revizij na najvišji kakovostni ravni, zato so potrebne podrobnejše usmeritve in navodila, ki enotno urejajo revizijski in porevizijski proces.

Dokumenti:

Revizijski priročnik

Priročnik za revizije smotrnosti poslovanja

Priročnik za revizije smotrnosti poslovanja predstavlja podlago za izvajanje revizij smotrnosti poslovanja in je namenjen predvsem revizorjem, ki opravljajo tovrstne revizije. Opisuje posamezne faze in aktivnosti revizije smotrnosti poslovanja, od načrtovanja do spremljanja učinkov poročila. Priročnik predstavlja okvir, v katerem revizorji opravljajo svoje delo, in napotuje na zunanje, širše vire. 

Vsebina priročnika predstavlja usmeritev in ne točno določen pristop za izvedbo revizij. Priročnik vseskozi poudarja pomen zagotavljanja povratnih informacij na vsaki stopnji revizijskega postopka tako, da se izkušnje in znanja, ki jih pridobimo, vključijo v prihodnje delo.

Poslanstvo računskega sodišča pri revizijah smotrnosti poslovanja je pospeševati boljše upravljanje z javnimi sredstvi. Revizija smotrnosti poslovanja zagotavlja drugačno obliko javne odgovornosti kakor revizije računovodskih izkazov ali revizije pravilnosti poslovanja. 

Dokumenti:

Priročnik RSP

K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces

Revizijski priročnik K ciljem in rezultatom usmerjeni proračunski proces je bil razvit kot orodje za revizorje smotrnosti poslovanja, ki so odgovorni za ocenjevanje delovanja uporabnikov javnih sredstev (vlade, lokalnih skupnosti in drugih organizacij v javnem sektorju) pri uveljavljanju k ciljem in rezultatom usmerjenega proračunskega procesa v Sloveniji. V njem so sodila – kriteriji, pomembni za revizorjevo presojo ustreznosti poslovanja uporabnikov javnih sredstev pri načrtovanju in uresničevanju ciljev in programskih dosežkov v javnem sektorju.

Priročnik je v prvi vrsti namenjen revidiranju programov ministrstev in smiselno tudi revidiranju drugih državnih organov in lokalnih skupnosti ter posrednih proračunskih uporabnikov oziroma ostalih organizacij javnega sektorja, saj morajo biti tudi te osredinjene na doseganje rezultatov pri uresničevanju svojega poslanstva in spoštovanju veljavnih predpisov.

Dokumenti:

Priročnik