Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Pravilnost poslovanja Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Zadnja sprememba:
7. 10. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, porabo sredstev za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-26/2017/3 in št. 324-26/2017/7 z dne 20. 3. 2018
Datum: 24. 10. 2017

Opombe:

Pravilnost poslovanja Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Jesenice v delu, ki se nanaša na delovanje občinskega sveta, sredstva za reprezentanco in uporabo službenih plačilnih kartic, v letih 2015, 2016 in 2017 ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Pri delovanju občinskega sveta pomembne nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Glede porabe sredstev za reprezentanco je bilo ugotovljeno, da občina ni določila namenov, za katere se lahko porabljajo sredstva za reprezentanco, ni omejila oziroma določila višine sredstev, ki se lahko porabijo za posamezen namen, in ni opredelila načina spremljanja porabe teh sredstev. Ugotovljeno je bilo tudi, da je občina plačala račune v skupnem znesku 13.243 EUR za opravljene storitve oziroma nakupe blaga, ki glede na namen niso potrebni za delovanje občine in krajevnih skupnosti, da je 21 naročilnic izdala po že opravljenih storitvah oziroma opravljenih dobavah blaga ter da je računa plačala v roku, ki je daljši od predpisanega. Poleg tega ni bilo mogoče potrditi, da je bil del sredstev proračuna (v skupnem znesku 5.418 EUR) porabljen za izvajanje funkcij občine v smislu, kot to zahtevata drugi odstavek 2. člena in 7. člen Zakona o javnih financah, saj računsko sodišče v reviziji ni pridobilo revizijskih dokazov, da je občina kupljeno blago za pogostitve na delovnih sestankih župana in zaposlenih v občinski upravi ter kupljeno blago za namen priložnostnih daril dejansko porabila le za pogostitev oziroma obdaritev poslovnih partnerjev, ne pa tudi članov organov občine in zaposlenih v občinski upravi. Poleg navedenega pa je računsko sodišče pridobilo revizijske dokaze, iz katerih je razvidno, da so bili prejemniki daril tudi člani svetov krajevnih skupnosti, ni pa razvidna vrednost daril, ki se nanaša na posamezne prejemnike daril.

Pri uporabi službenih plačilnih kartic pa je bilo ugotovljeno, da občina pred plačilom računov ni mogla preveriti pravnega temelja in višine obveznosti, ki izhajata iz verodostojne knjigovodske listine, saj ni pridobila ustreznih dokazil o nakupih blaga.

Občina Jesenice je med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ji je pa podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Deli vsebino