Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Revizija računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zadnja sprememba:
6. 8. 2014

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o računovodskih izkazih in o pravilnosti poslovanja.

Revidirano obdobje:
Leto 2012

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 323-2/2013/2
Datum: 14. 3. 2013

Opombe:

Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2012

Računsko sodišče je izvedlo revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod), ki je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nosilec in izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije.

Cilja revizije sta bila izrek mnenja o računovodskih izkazih zavoda za leto 2012 in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja zavoda v letu 2012.

Računsko sodišče je o računovodskih izkazih zavoda za leto 2012 izreklo pozitivno mnenje, ker meni, da revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pravilno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dan 31. 12. 2012 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto. Ne da bi to vplivalo na mnenje, pa je računsko sodišče opozorilo, da je zavod o neplačanih, odloženih in odpisanih prispevkih poročal le v poslovnem poročilu, v bilanci stanja pa terjatve za neplačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje niso bile izkazane. 

poslovanju zavoda v letu 2012 je računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom, ker je Pošti Slovenije, d. o. o., Maribor v letu 2012 plačal 1.890.058 evrov za poštnino in kurirske storitve, čeprav kot izvajalec storitev ni bila izbrana v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.

Zavod je med revizijskim postopkom sprejel ustrezen popravljalni ukrep za odpravo razkrite nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Deli vsebino