Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Prečna revizija pravilnosti poslovanja šestih občin na področju protipožarne varnosti v letih 2001 do 2005

Zadnja sprememba:
13. 11. 2006

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja za področje protipožarne varnosti.

Revidirano obdobje:
2001 do 2005

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 1215-18/2005-4
Datum: 28. 10. 2005

Opombe:

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih 2001 do 2005

Računsko sodišče RS in Gasilska zveza Slovenije sta na Igu pripravila posvet o požarni varnosti v občinah, ki se ga je udeležilo več kot sto predstavnikov gasilskih zvez in lokalnih skupnosti. Posvet je vodil podpredsednik gasilske zveze Anton Koren. 

Predsednik Igor Šoltes je uvodoma predstavil prisojnosti, sestavo in delo računskega sodišča in izpostavil preventivno poslanstvo, v okvir katerega sodijo tudi izobraževanja in posveti, na katerih se predstavijo pomembne ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenih revizij. Povedal je, da je računsko sodišče revidiralo pravilnost poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005, v revizijo pa je bilo vključenih šest občin, in sicer:

 • Občina Dolenjske Toplice, 
 • Občina Hajdina, 
 • Občina Majšperk, 
 • Občina Markovci, 
 • Občina Pesnica in 
 • Občina Prevalje. 

Teh šest občin je v petletnem revidiranem obdobju za požarno varnost namenilo skupaj nekaj več kot 360 milijonov SIT. Računsko sodišče je štirim občinam izreklo mnenje s pridržkom in dvema občinama negativno mnenje ter zahtevalo odzivno poročilo, v katerem morata občini v roku 90 dni izkazati ustrezne popravljalne ukrepe.

Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti je predstavila pomočnica vrhovnega državnega revizorja Irena Vidovič. Tri občine niso sprejele odlokov, v katerih bi določile naloge občine v zvezi z požarno varnostjo, dve občini sta sofinancirali redno dejavnost gasilskih društev na podlagi sklenjenih pogodb z gasilsko zvezo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji. Kar pet občin je ocene ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami izdelalo v letih 2003 in 2004, ko jih je na to opozorilo Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, tri občine pa niso imele načrtov zaščite in reševanja ob požarih. Občine niso v zadostni meri izvajale nadzora nad porabo proračunskih sredstev za požarno varnost, štiri občine v načrtih razvojnih programov niso imele načrtovanih sredstev za požarno varnost v naslednjem štiriletnem obdobju ali pa so bili navedeni načrti pomanjkljivi.

V nadaljevanju je o izvajanju javne gasilske službe spregovoril poveljnik gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič. Predstavil je normativni okvir za delovanje, naloge občin na področju požarne varnosti in načine opravljanja javne gasilske službe. Podrobneje je predstavil problematiko izvajanja in financiranja javne gasilske službe ter izpostavil naloge gasilskih zvez.

Sledila je razprava, v kateri so udeleženci predsedniku Igorju Šoltesu, vrhovnemu državnemu revizorju mag. Milošu Senčurju in njegovi pomočnici Ireni Vidovič ter predstavnikom gasilske zveze zastavili številna vprašanja s področja zakona o javnih naročilih, priporočil računskega sodišča za transparentnejše poslovanje ter zakonodaje, ki se nanaša na izvajanje javne gasilske službe. 

Deli vsebino