Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Šmartno ob Paki v letu 2017

Zadnja sprememba:
5. 8. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-13/2018/2
Datum: 29. 6. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Šmartno ob Paki

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Šmartno ob Paki v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam in zadolževanje, ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolnost priprave posameznih proračunskih dokumentov. Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je najemno pogodbo za poslovni prostor sklenila za nedoločen čas; da ni pripravila izračuna prihrankov, ki je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, da je tajniku občinske uprave izplačala dodatek za delo preko polnega delovnega časa, čeprav mu ta ni pripadal; da je društvom dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis; da je izvajalcu kulturnih projektov dodelila in izplačala sredstva na podlagi neposredne pogodbe; da se je s sklenitvijo dogovora o obročnem plačilu obveznosti dolgoročno zadolžila, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin, ter se zadolžila za tekoče odhodke; da Ministrstvu za finance ni poročala o pravnem poslu, ki po vsebini pomeni zadolžitev občine; da ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter da od javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti.

Računsko sodišče je Občini Šmartno ob Paki podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljale ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino