Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Ravne na Koroškem v letu 2017

Zadnja sprememba:
10. 9. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-12/2018/2
Datum: 29. 6. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Ravne na Koroškem

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Ravne na Koroškem v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov in prepozno poročanje o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017. Ugotovljeno je bilo tudi, da pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, da je v štirih primerih oddala prostor v brezplačno uporabo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, da je oddala stvarno premoženje v najem za nedoločen čas, da je v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ravne na Koroškem za šest delovnih mest določila napačne tarifne razrede, da je direktorici občinske uprave za julij 2017 izplačala preveč delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, da javni uslužbenki kljub izpolnjevanju pogojev ni izplačevala dodatka za magisterij, da je javnima uslužbencema izplačevala dodatek za magisterij v previsokem znesku, da je z izdajo treh naročilnic za obnovo cest naročila izvedbo del na istih lokacijah, kot so bila oddana z javnim naročilom, da v sedmih primerih pred izdajo naročilnic od ponudnika ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter da v naročilnice ni vključila protikorupcijske klavzule.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je občina več nepridobitnim organizacijam in ustanovam na različnih področjih delovanja dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis in ne da bi prej sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev, da je z več nepridobitnimi organizacijami in ustanovami sklenila pogodbe o dodelitvi sredstev, ne da bi v pogodbe vključila protikorupcijsko klavzulo, da ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občini ter da od pravnih oseb na ravni občine ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti.

Računsko sodišče je Občini Ravne na Koroškem podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino