Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Ormož v letu 2017

Zadnja sprememba:
31. 5. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2017.

Revidirano obdobje:
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-3/2018/2
Datum: 19. 3. 2018

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Ormož

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Ormož v letu 2017 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanje, ter občini izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na nepopolnost priprave posameznih proračunskih dokumentov in na pomanjkljivo objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovljeno je bilo tudi, da župan v zaključnem računu proračuna občine za leto 2017 občinskemu svetu ni poročal o izvršenih prerazporeditvah, da v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem občina ni razpolagala z ustreznimi cenitvami, ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, namere o oddaji stvarnega premoženja v najem oziroma namere o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, neplačanega dela kupnine ni ustrezno zavarovala, da je oddala prostor v brezplačno uporabo, čeprav za to niso bili izpolnjeni pogoji, da v postopku oddaje poslovnega prostora v najem ni sprejela posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine in da je najemno pogodbo sklenila za predolgo časovno obdobje.

Poleg tega je občina javni uslužbenki neupravičeno obračunala in izplačala dodatek za izmensko delo, pred uvrstitvijo projektov v načrt razvojnih programov ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta,  plačala je dodatna dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, za dela, ki niso bila predmet prvotnega javnega naročila, ni izvedla postopka oddaje javnega naročila po enem izmed predpisanih postopkov, temveč je za ta dela sklenila aneks k pogodbi, dodelila in izplačala je del sredstev tekočih transferov brez izvedbe javnega razpisa oziroma javnega poziva, sklepov o dodelitvi sredstev ni izdala za to pooblaščena oseba, pred sklenitvijo pogodbe o finančnem najemu ni pridobila soglasja Ministrstva za finance, ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter od javnega zavoda ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti oziroma jih je pridobila prepozno.

Računsko sodišče je Občini Ormož podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Deli vsebino