Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Logatec

Zadnja sprememba:
12. 5. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in na doseganje ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017

Revidirano obdobje:
2017

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-7/2018/3
Datum: 29. 5. 2018

Opombe:

Zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Logatec

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Občine Logatec v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017.

Za izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Občine Logatec v delu, ki se nanaša na zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, je računsko sodišče proučilo 3 področja, in sicer vzpostavitev pogojev za zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, spremljanje in poročanje o izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter spremljanje in poročanje o izvedenih aktivnostih ter o stanju in doseganju ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Občina Logatec je pri zagotavljanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ravnala delno učinkovito.

Občina ni pripravila in sprejela strateškega dokumenta, v katerem bi opredelila cilje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, cilji prav tako niso bili določeni v Programu izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Logatec za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki ga je pripravilo Komunalno podjetje Logatec, d. o. o. in potrdil župan. Ta program vsebuje tudi nekatere vsebine, ki se nanašajo na opremljanje aglomeracij in območij izven aglomeracij v občini in ki bi morale biti vključene v operativni program oziroma drug izvedbeni dokument občine, ne vsebuje pa zahtev in rokov glede oskrbovalnih standardov za aglomeracije in območja izven aglomeracij ter predvidenih virov za financiranje investicij. Občina je v letu 2017 zagotovila sredstva ter opredelila predvidene vire in namenske prejemke za financiranje infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ni pa opredelila ciljev in kazalnikov za merjenje doseganja ciljev za vse podprograme na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Logatec je občina opredelila način in obliko zagotavljanja javne službe ter večinoma določila vse obvezne storitve in druge naloge javne službe ter ukrepe za izvajanje javne službe, ki pa niso povsem prilagojeni storitvam, drugim nalogam in ukrepom, opredeljenim v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, veljavni v letu 2017. Od Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o. je pridobila in potrdila Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Logatec za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je v delu, ki se nanaša na opredelitev načina in načrta izvajanja posameznih storitev javne službe, vsebinsko ustrezen.

Občina je določila odgovorno osebo za spremljanje izvajanja storitev javne službe, ni pa določila njenih nalog in aktivnosti. Od izvajalca javne službe ni zahtevala in ni pridobila poročila, iz katerega bi bile razvidne dejansko opravljene storitve javne službe v letu 2017, je pa spremljala opravljene storitve javne službe in vzpostavila sistem, ki občanom omogoča izraziti morebitno nezadovoljstvo z izvajanjem storitev javne službe. Občina ni spremljala aktivnosti izvajalca javne službe pri omogočanju priključevanja objektov na javno kanalizacijsko omrežje ter ni preverila pravočasnosti in celovitosti priključitve objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Občina občinskemu svetu ni poročala o izvajanju ter o opravljenih storitvah javne službe v letu 2017.

Občina ni določila odgovorne osebe in ni opredelila nalog za spremljanje izvedenih aktivnosti in doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Poleg tega ni mogla spremljati doseganja ciljev na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, ker v proračunskih dokumentih za leto 2017 in v izvedbenem dokumentu ni določila ciljev, strateških razvojnih dokumentov pa niti ni sprejela. Občina Logatec je v letu 2017 spremljala izvedene aktivnosti na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ni pa podatkov o stanju na dan 31. 12. 2017 primerjala s podatki o stanju na dan 1. 1. 2017 oziroma 31. 12. 2016. V občini sta bili na dan 31. 12. 2017 v celoti opremljeni 2 aglomeraciji, 3 aglomeracije so bile delno opremljene, 2 pa sta bili v celoti neopremljeni. Občina je občinskemu svetu poročala o izvedenih aktivnostih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v letu 2017, ni pa mu poročala o stanju in doseganju ciljev. Ministrstvu za okolje in prostor je poročala o doseženih oskrbovalnih standardih na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2017, vendar pa podatki v poročilih niso bili v celoti ustrezni.

Računsko sodišče je Občini Logatec podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih neučinkovitosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih neučinkovitosti v prihodnje.

Deli vsebino