Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizije v tekuhttp://www.rs-rs.si/Revizije v tekuslRSRSWed, 02 Dec 2020 19:52:54 +0100Wed, 02 Dec 2020 19:52:54 +0100"Računsko sodišče Republike Slovenije"revizija-2694Wed, 25 Nov 2020 00:00:00 +0100Skrb za dediščino s področja športahttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/skrb-za-dediscino-s-podrocja-sporta-2694/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri skrbi za dediščino na področju športa od 12. 1. 2018 do izdaje osnutka revizijskega poročila.revizija-2628Tue, 24 Nov 2020 00:00:00 +0100Uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov v Občini Pesnicahttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/uvrscanje-programov-in-projektov-v-nacrt-razvojnih-programov-v-obcini-pesnica-2628/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine v delu, ki se nanaša na uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2017 do leta 2020, ki je sestavni del proračuna za leto 2017.revizija-2702Tue, 17 Nov 2020 00:00:00 +0100Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/racunovodski-izkazi-in-pravilnost-poslovanja-zavoda-za-zdravstveno-zavarovanje-slovenije-v-letu-2018/Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2018.revizija-2683Mon, 16 Nov 2020 00:00:00 +0100Pravilnost in učinkovitost javnega podjetja CEROP in 27 občin ustanoviteljic pri oblikovanju in določanju cen storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, izvajanju dejavnosti, upravljanju in nadzoru nad poslovanjem javnega podjetjahttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-in-ucinkovitost-javnega-podjetja-cerop-in-27-obcin-ustanoviteljic-pri-oblikovanju-in-dolo/ izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. pri oblikovanju cen storitev izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018; izrek mnenja o pravilnosti poslovanja občin ustanoviteljic pri določanju cen storitev izvajanja gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018; izrek mnenja o učinkovitosti Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. pri izvajanju dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018; izrek mnenja o učinkovitosti občin ustanoviteljic pri upravljanju in nadzoru nad poslovanjem Javnega podjetja center za ravnanje z odpadki Puconci d. o. o. v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. revizija-2801Mon, 16 Nov 2020 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja politične stranke Dobra Država v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-dobra-drzava-v-letu-2019-2801/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2133Tue, 10 Nov 2020 00:00:00 +0100Spremembe na področju analize učinkov predlaganih predpisov od izdaje zadnjega RIA poročila in prikaz primerov učinkov sprejetih zakonov na treh izbranih aktualnih področjihhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/spremembe-na-podrocju-analize-ucinkov-predlaganih-predpisov-od-izdaje-zadnjega-ria-porocila-in-prika/ Izrek mnenja o spremembah na področju analize učinkov predlaganih predpisov od izdaje zadnjega RIA poročila Izrek mnenj o učinkovitosti posameznih ministrstev na področju izvajanja analiz učinkov predpisov na družbo, s poudarkom na predpisih, ki se nanašajo na področja: varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, oddaje stanovanj turistom, področje trga delovne sile predvsem zagotavljanje dela delavcev uporabniku. revizija-2804Tue, 10 Nov 2020 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja politične stranke Slovenska ljudska stranka v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-slovenska-ljudska-stranka-v-letu-2019-2804/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2705Wed, 04 Nov 2020 00:00:00 +0100Izvedba popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja GJS dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/izvedba-popravljalnih-ukrepov-za-ureditev-izvajanja-gjs-dejavnost-distribucijskega-operaterja-v-obdo/Uspešnost izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja v obdobju od 25. 11. 2014 do 30. 6. 2019.revizija-2853Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja politične stranke Zagorje gre naprej - Združenje za napredek Zasavja v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-zagorje-gre-naprej-zdruzenje-za-napredek-zasavja-v-letu-20/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke Zagorje gre naprej - Združenje za napredek Zasavja v letu 2019.revizija-2787Tue, 03 Nov 2020 00:00:00 +0100Zagotavljanje prehranske varnosti s pomočjo prehranske samooskrbe v Republiki Slovenijihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/zagotavljanje-prehranske-varnosti-s-pomocjo-prehranske-samooskrbe-v-republiki-sloveniji-2787/Izrek mnenja o učinkovitosti zagotavljanja prehranske varnosti s pomočjo prehranske samooskrbe v Republiki Sloveniji.revizija-2802Mon, 02 Nov 2020 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja politične stranke Piratska stranka Slovenije v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-piratska-stranka-slovenije-v-letu-2019-2802/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2803Mon, 02 Nov 2020 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja politične stranke Zeleni Slovenije v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-zeleni-slovenije-v-letu-2019-2803/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2851Tue, 27 Oct 2020 00:00:00 +0100Vodenje in prostorsko načrtovanje projekta tretje razvojne osihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/vodenje-in-prostorsko-nacrtovanje-projekta-tretje-razvojne-osi-2851/Cilja revizije sta izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za infrastrukturo pri vodenju projekta tretje razvojne osi v obdobju od leta 2015 do leta 2020 ter izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za okolje in prostor pri prostorskem načrtovanju projekta tretje razvojne osi od leta 2015 do leta 2020. revizija-1115Tue, 27 Oct 2020 00:00:00 +0100Upravljanje javnih zavodovhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-javnih-zavodov-1115/Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov v letih 2016 do 2018.revizija-2657Fri, 23 Oct 2020 00:00:00 +0200Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/racunovodski-izkazi-in-pravilnost-poslovanja-zavoda-za-pokojninsko-in-invalidsko-zavarovanje-sloveni-2/Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2018.revizija-759Thu, 15 Oct 2020 00:00:00 +0200Sistem dela z nadarjenimi in sistem šolskih tekmovanj v letu 2017http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/sistem-dela-z-nadarjenimi-in-sistem-solskih-tekmovanj-v-letu-2017-759/Smotrnost ureditve dela z nadarjenimi in sistema šolskih tekmovanj v letu 2017.revizija-2746Wed, 14 Oct 2020 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja Občine Vipava v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-vipava-v-letu-2018-2746/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2018.revizija-2849Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0200Smotrnost črpanja sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-crpanja-sredstev-evropske-kohezijske-politike-v-programskem-obdobju-2014-2020-2849/Izrek mnenja o smotrnosti črpanja sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.revizija-2847Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200Pravilnost poslovanja politične stranke LTD - Toni Dragar - Lista Za vse generacije v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-ltd-toni-dragar-lista-za-vse-generacije-v-letu-2019-2847/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke LTD - Toni Dragar - Lista Za vse generacije v letu 2019.revizija-2843Wed, 07 Oct 2020 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v obdobju od leta 2017 do 2020http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-ministrstva-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti-v-obdobju-od-le/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v obdobju od leta 2017 do 2020revizija-2845Tue, 06 Oct 2020 00:00:00 +0200Smotrnost sistema plačevanja okoljskih dajatev za rabo vodehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-sistema-placevanja-okoljskih-dajatev-za-rabo-vode-2845/Izrek mnenja o smotrnosti sistema plačevanja okoljskih dajatev za rabo vode.revizija-2835Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja MDDSZ pri izvedbi Javnega naročila za storitve projektnega vodenja priprave projekta CSD ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnikehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-mddsz-pri-izvedbi-javnega-narocila-za-storitve-projektnega-vodenja-priprave-pro/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri izvedbi Javnega naročila za storitve projektnega vodenja priprave projekta CSD ter storitev priprave in izvedbe komunikacijske strategije v podporo reorganizaciji za notranje in zunanje deležnike.revizija-2837Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja MKGP pri načrtovanju in izvedbi dveh javnih naročil na področju gensko spremenjenih rastlinhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-mkgp-pri-nacrtovanju-in-izvedbi-dveh-javnih-narocil-na-podrocju-gensko-spremenj/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri izvedbi javnega naročila za pridobitev analize in ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin ter javnega naročila za pridobitev študije ocene posledic za omejitev ali prepoved pridelave gensko spremenjenih rastlin.revizija-2839Tue, 29 Sep 2020 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja MKGP pri izvedbi javnega naročila Zasnova in izvedba nacionalne kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016-2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-mkgp-pri-izvedbi-javnega-narocila-zasnova-in-izvedba-nacionalne-kampanje-za-pr/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri izvedbi javnega naročila Zasnova in izvedba nacionalne kampanje za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016-2019.revizija-2831Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-gornji-petrovci-v-letu-2019-2831/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2019.revizija-2833Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja občine Medvode v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-medvode-v-letu-2019-2833/Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2019.revizija-2642Thu, 17 Sep 2020 00:00:00 +0200Učinkovitost zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Slovenijihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-zagotavljanja-kibernetske-varnosti-v-republiki-sloveniji-2642/Izrek mnenja o učinkovitosti zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji.revizija-2829Wed, 16 Sep 2020 00:00:00 +0200Upravljanje neprekinjenega poslovanja JP VOKA SNAGA d. o. o.http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-neprekinjenega-poslovanja-jp-voka-snaga-d-o-o-2829/Izrek mnenja o učinkovitosti JP VOKA SNAGA d.o.o. pri upravljanju neprekinjenega poslovanja na področju preskrbe s pitno vodo.revizija-2827Tue, 01 Sep 2020 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-cerklje-na-gorenjskem-v-letu-2019-2827/Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2019.revizija-2752Thu, 27 Aug 2020 00:00:00 +0200Predlog zaključnega računa proračuna za leto 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/predlog-zakljucnega-racuna-proracuna-za-leto-2019-2752/ izrek mnenja o predlogu splošnega dela predloga zaključnega računa proračuna za leto 2019, izrek mnenja o pravilnosti izvršitve proračuna za leto 2019. revizija-2725Thu, 20 Aug 2020 00:00:00 +0200Udejanjanje e-mobilnostihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/udejanjanje-e-mobilnosti-2725/Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za infrastrukturo pri udejanjanju e-mobilnosti.revizija-2817Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200Pravilnost poslovanja politične stranke Koper je naš v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-koper-je-nas-v-letu-2019-2817/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2820Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Aleša Bržana v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-lista-alesa-brzana-v-letu-2019-2820/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2822Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200Pravilnost poslovanja politične stranke Naša Notranjska v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-nasa-notranjska-v-letu-2019-2822/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2823Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-lista-franca-kanglerja-nova-ljudska-stranka-slovenije-v-le/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2815Tue, 11 Aug 2020 00:00:00 +0200Pravilnost poslovanja politične stranke Celjska županova lista Slovenije v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-politicne-stranke-celjska-zupanova-lista-slovenije-v-letu-2019-2815/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja politične stranke v letu 2019.revizija-2609Fri, 07 Aug 2020 00:00:00 +0200Izvajanje tržne dejavnosti v Javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/izvajanje-trzne-dejavnosti-v-javnem-zavodu-radiotelevizija-slovenija-v-letu-2018-2609/Izrek mnenja o izvajanju tržne dejavnosti v letu 2018.revizija-2813Mon, 27 Jul 2020 00:00:00 +0200Poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/poslovanje-druzbe-slovenski-drzavni-gozdovi-d-o-o-2813/Izrek mnenja o Učinkovitosti poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.revizija-2811Wed, 22 Jul 2020 00:00:00 +0200Drugi tir železniške povezave na odseku Divača–Koperhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/drugi-tir-zelezniske-povezave-na-odseku-divaca-koper-2811/Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo pri vzpostavitvi podlag za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom in pri izvajanju nadzora. Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., pri pri izvajanju nalog v zvezi z drugim tirom.revizija-2727Tue, 14 Jul 2020 00:00:00 +0200Učinkovitost in uspešnost vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblakahttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-in-uspesnost-vzpostavitve-in-delovanja-drzavnega-racunalniskega-oblaka-2727/Izrek mnenja o smotrnosti vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2020.revizija-2754Mon, 06 Jul 2020 00:00:00 +0200Učinkovitost upravljanja kibernetske varnosti za področje kritične infrastrukture v ELEShttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-upravljanja-kibernetske-varnosti-za-podrocje-kriticne-infrastrukture-v-eles-2754/Izrek mnenja o učinkovitosti upravljanja kibernetske varnosti za področje kritične infrastrukture v ELES.revizija-2805Thu, 02 Jul 2020 00:00:00 +0200Učinkovitost Ministrstva za pravosodje pri realizaciji projekta nove sodne stavbe v Ljubljanihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-ministrstva-za-pravosodje-pri-realizaciji-projekta-nove-sodne-stavbe-v-ljubljani-2805/Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za pravosodje pri realizaciji projekta nove sodne stavbe v Ljubljani.revizija-2785Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200Nabava zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije COVID-19http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/nabava-zascitne-in-medicinske-opreme-zaradi-epidemije-covid-19-2785/Izrek mnenja o smotrnosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2.revizija-2793Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja Občine Ruše v letih 2018 in 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-ruse-v-letih-2018-in-2019-2793/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2018 in 2019revizija-2795Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja ZPIZ v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/racunovodski-izkazi-in-pravilnost-poslovanja-zpiz-v-letu-2019-2795/Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2019.revizija-2797Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja ZZZS v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/racunovodski-izkazi-in-pravilnost-poslovanja-zzzs-v-letu-2019-2797/Izrek mnenja o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja v letu 2019.revizija-2791Thu, 21 May 2020 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja občine Hrpelje - Kozina v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-hrpelje-kozina-v-letu-2019-2791/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2019.revizija-2698Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0200Zagotavljanje informacijske podpore delovanju centrov za socialno delohttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/zagotavljanje-informacijske-podpore-delovanju-centrov-za-socialno-delo-2698/Izrek mnenja o učinkovitosti revidiranca pri zagotavljanju informacijske podpore delovanju centrov za socialno delo.revizija-2740Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0200Uspešnost doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinovhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/uspesnost-doseganja-ciljev-na-podrocju-zmanjsevanja-izpustov-toplogrednih-plinov-2740/Izrek mnenja o uspešnosti doseganja ciljev na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.revizija-2789Wed, 20 May 2020 00:00:00 +0200Upravljanje Jernejevega kanalahttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/upravljanje-jernejevega-kanala-2789/Izrek mnenja o uspešnosti upravljanja Jernejevega kanala – reševanje problematike po izvedeni prvi reviziji računskega sodišča.revizija-2640Thu, 14 May 2020 00:00:00 +0200Revizija pravilnosti poslovanja in izvajanja nadzorstvenih funkcij Banke Slovenijehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/revizija-pravilnosti-poslovanja-in-izvajanja-nadzorstvenih-funkcij-banke-slovenije-2640/ izrek mnenja o smotrnosti izvajanja praks nadzora, ki so vodile v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije v obdobju od začetka 2008 do 4. 11. 2014,   izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letih 2017 in 2018. revizija-2700Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0200Učinkovitost izplačevanja prejemkov v gospodarskih družbah v lasti države in lokalne skupnostihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-izplacevanja-prejemkov-v-gospodarskih-druzbah-v-lasti-drzave-in-lokalne-skupnosti-2700/Izrek mnenja o učinkovitosti Vlade Republike Slovenije pri določanju strokovnih podlag in normativnih okvirjev za sistem določanja prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in/ali samoupravnih lokalnih skupnosti. Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri zagotavljanju pogojev za učinkovit nadzor nad prejemki poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države in/ali samoupravnih lokalnih skupnosti in pri izvajanju tega nadzora. Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d. pri načrtovanju, sprejemanju in nadziranju politike prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti države.revizija-2783Mon, 02 Mar 2020 00:00:00 +0100Pravilnost in smotrnost dela poslovanja NIJZ v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-in-smotrnost-dela-poslovanja-nijz-v-letu-2019-2783/Izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti dela poslovanja v letu 2019.revizija-2779Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100Učinkovitost izvedbe investicije v napravo za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkovhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-izvedbe-investicije-v-napravo-za-predobdelavo-mesanih-komunalnih-odpadkov-2779/Izrek mnenja o učinkovitosti izvedbe investicije v napravo za predobdelavo mešanih komunalnih odpadkov.revizija-2781Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100Pravilnost dela poslovanja Občine Lovrenc na Pohorju v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-lovrenc-na-pohorju-v-letu-2019-2781/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2019.revizija-2775Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0100Učinkovitost revidirancev pri izvajanju aktivnosti v okviru sistema uresničevanja Strategije razvoja Slovenije 2030 in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-revidirancev-pri-izvajanju-aktivnosti-v-okviru-sistema-uresnicevanja-strategije-razvoja/Izrek mnenja o učinkovitosti revidirancev pri izvajanju aktivnosti v okviru sistema uresničevanja Strategije razvoja Slovenije 2030 in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.revizija-2777Wed, 05 Feb 2020 00:00:00 +0100Učinkovitost sistema upravljanja intervencij v primeru nenadnega onesnaženja Jadranskega morjahttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-sistema-upravljanja-intervencij-v-primeru-nenadnega-onesnazenja-jadranskega-morja-2777/Izrek mnenja o učinkovitosti sistema upravljanja intervencij v primeru nenadnega onesnaženja Jadranskega morja.revizija-2773Fri, 31 Jan 2020 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja Slovensko obveščevalno-varnostne agencije v letih 2018 in 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-slovensko-obvescevalno-varnostne-agencije-v-letih-2018-in-2019-2773/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Slovensko obveščevalno-varnostne agencije v letih 2018 in 2019.revizija-2771Thu, 30 Jan 2020 00:00:00 +0100Pravilnost dela poslovanja Zavoda za gozdove v letu 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-zavoda-za-gozdove-v-letu-2019-2771/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja v letu 2019.revizija-2750Mon, 16 Dec 2019 00:00:00 +0100Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-mestne-obcine-koper-v-letih-2018-in-2019-2750/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2018 in 2019revizija-2748Mon, 09 Dec 2019 00:00:00 +0100Pravilnost dela poslovanja Občine Ribnica na Pohorju v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-ribnica-na-pohorju-v-letu-2018-2748/Izrek mnenja o pravilnost dela poslovanja občine v letu 2018.revizija-2742Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0100Pravilnost poslovanja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-poslovanja-zdravstvenega-doma-dr-adolfa-drolca-maribor-v-letu-2018-2742/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja v letu 2018.revizija-2646Thu, 19 Sep 2019 00:00:00 +0200Vstop zdravnikov na trg dela in zagotavljanje zadostnega števila zdravnikovhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/vstop-zdravnikov-na-trg-dela-in-zagotavljanje-zadostnega-stevila-zdravnikov-2646/Izrek mnenja o učinkovitosti in uspešnosti revidirancev pri zagotavljanju učinkovitega vstopa zdravnikov na trg dela ter hkrati izboljševanju razpoložljivosti zdravnikov.revizija-1700Wed, 17 Jul 2019 00:00:00 +0200Ureditev javne službe in razmejevanja od ostalih dejavnosti javnih zavodovhttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ureditev-javne-sluzbe-in-razmejevanja-od-ostalih-dejavnosti-javnih-zavodov-1700/Izrek mnenja o ustreznosti normativne ureditve javne službe in razmejevanja dejavnosti javne službe od drugih dejavnosti javnih zavodov v letu 2016 do 2018.revizija-2706Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Mestne občine Maribor pri porabi sredstev za svetovalne storitvehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-mestne-obcine-maribor-pri-porabi-sredstev-za-svetovalne-storitve-2706/Smotrnost poslovanja občine pri porabi sredstev za svetovalne storitve v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.revizija-2707Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Mestne občine Celje pri porabi sredstev za svetovalne storitvehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-mestne-obcine-celje-pri-porabi-sredstev-za-svetovalne-storitve-2707/Smotrnost poslovanja občine pri porabi sredstev za svetovalne storitve v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.revizija-2708Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Mestne občine Kranj pri porabi sredstev za svetovalne storitvehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-mestne-obcine-kranj-pri-porabi-sredstev-za-svetovalne-storitve-2708/Smotrnost poslovanja občine pri porabi sredstev za svetovalne storitve v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.revizija-2710Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Občine Izola pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občinehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-obcine-izola-pri-opredelitvi-in-porabi-namenskih-prejemkov-proracuna-obcine-271/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine.revizija-2711Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Občine Kranjska gora pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občinehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-obcine-kranjska-gora-pri-opredelitvi-in-porabi-namenskih-prejemkov-proracuna-ob/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine.revizija-2712Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Občine Šentjur pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občinehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-obcine-sentjur-pri-opredelitvi-in-porabi-namenskih-prejemkov-proracuna-obcine-2/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine.revizija-2713Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Občine Slovenska Bistrica pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občinehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-obcine-slovenska-bistrica-pri-opredelitvi-in-porabi-namenskih-prejemkov-proracu/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine.revizija-2714Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200Smotrnost poslovanja Občine Šoštanj pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občinehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/smotrnost-poslovanja-obcine-sostanj-pri-opredelitvi-in-porabi-namenskih-prejemkov-proracuna-obcine-2/Izrek mnenja o smotrnosti poslovanja občine pri opredelitvi in porabi namenskih prejemkov proračuna občine.revizija-2696Fri, 31 May 2019 00:00:00 +0200Pravilnost dela poslovanja Občine Ankaran v letu 2018http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/pravilnost-dela-poslovanja-obcine-ankaran-v-letu-2018-2696/Izrek mnenja o pravilnosti dela poslovanja občine v letu 2018.revizija-2636Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0100Učinkovitost izvajanja obveznih nalog občin na področju kulturehttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-izvajanja-obveznih-nalog-obcin-na-podrocju-kulture-2636/Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Ministrstva za kulturo in osmih občin pri izvajanju nalog občin na področju kulture.revizija-231Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0100Učinkovitost uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Slovenijihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-uvedbe-elektronskega-cestninjenja-v-republiki-sloveniji-231/Izrek mnenja o učinkovitosti uvedbe elektronskega cestninjenja v Republiki Sloveniji.revizija-583Mon, 29 Jan 2018 15:50:48 +0100Učinkovitost poslovanja SDH, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju 2016-2017http://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ucinkovitost-poslovanja-sdh-d-d-pri-upravljanju-kapitalskih-nalozb-v-obdobju-2016-2017-583/Izrek mnenja o učinkovitosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 revizija-1127Wed, 04 Nov 2015 14:29:03 +0100Ureditev statusa članic Univerze v Ljubljanihttp://www.rs-rs.si/revizije-in-revidiranje/arhiv-revizij/revizija/ureditev-statusa-clanic-univerze-v-ljubljani-1127/Izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.