Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Revizija

Učinkovitost zagotavljanja pogojev in izvajanja GJS prevoza potnikov

Zadnja sprememba:
15. 3. 2017

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti Ministrstva za infrastrukturo pri zagotavljanju pogojev in izvajanju nalog v javnem linijskem prevozu potnikov v medkrajevnem cestnem prometu.

Revidirano obdobje:
2013 do 2014

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-10/2014/10
Datum: 19. 2. 2015

Opombe:

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost Ministrstva za infrastrukturo pri izvajanju nalog v javnem linijskem prevozu potnikov v medkrajevnem cestnem prometu v letih 2013 in 2014. Z izvajanjem gospodarske javne službe je 36 koncesionarjev letno ustvarilo 77 milijonov evrov. 

Ministrstvo ni razpolagalo s strateškimi dokumenti za učinkovito vodenje in razvijanje prometne politike, čeprav se v javnem linijskem cestnem prevozu potnikov prepelje večina uporabnikov javnega potniškega prometa. Ministrstvo je za izvajanje svojih temeljnih nalog več let zapored naročalo istovrstne storitve pri zunanjih izvajalcih, s katerimi je v letih 2013 in 2014 sklenilo pet pogodb v skupni vrednosti 197.662 evrov. Javnih naročil ni oddalo po Zakonu o javnem naročanju in je ocenjeno vrednost večine projektov določilo tik pod pragom za objavo javnega naročila. 

Ministrstvo koncesijskih pogodb koncesionarjem ni podelilo na podlagi javnega razpisa, kot to določajo Uredba (ES) št. 1370/2007, Zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ter s tem kršilo tudi načela Zakona o javnem naročanju. Ministrstvo vseh postopkov podelitve koncesij in subvencioniranja prevozov ni izvajalo na učinkovit način, ker ni ugotavljalo potreb niti ni določalo voznih redov glede na potrebe uporabnikov javnega potniškega prometa, ampak je uporabljalo okvirni vozni red iz prometnega leta 2003/2004. Voznih redov ni usklajevalo z občinami, ampak s koncesionarji. 

Koncesionarje je zavezalo k uporabi neveljavne tarife, s čimer je oškodovalo potnike, ki so plačevali višjo prevoznino, in državni proračun. Ministrstvo je z občinami in koncesionarji sklenilo dogovor, po katerem je izplačevalo največje nadomestilo, občine pa razliko med normirano stroškovno ceno in prihodki. Ministrstvo ni ugotovilo, da koncesionarji za leti 2013 in 2014 niso poročali o sofinanciranju s strani občin najmanj v znesku 2.426.211 evrov.

Prav tako ministrstvo ni spremljalo in nadziralo izvajanja gospodarske javne službe. Ministrstvo ni vodilo vseh predpisanih evidenc in registrov ter ni vzpostavilo centralne informatizirane zbirke podatkov. Za spremljanje in nadziranje gospodarske javne službe je najelo zunanjega izvajalca, po izteku pogodbe pa je podatke le zbiralo. Ministrstvo je letni poračun nadomestila izvedlo polletno in zaradi tega dvema koncesionarjema izplačalo za 178.018 evrov višje nadomestilo, kot bi ga v primeru letnega poračuna.
Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila in podalo priporočila. 

Deli vsebino