Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Revizija učinkovitosti informacijskega sistema za podporo postopkom sprejema v institucionalno varstvo (DOMIS)

Zadnja sprememba:
12. 9. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o učinkovitosti delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva s poudarkom na postopkih sprejema v institucionalno varstvo.

Revidirano obdobje:
od začetka leta 2007 do datuma izdaje osnutka revizijskega poročila

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-15/2010/4
Datum: 13. 10. 2010

Opombe:

Učinkovitost delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslega prebivalstva

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva s poudarkom na postopkih sprejema v institucionalno varstvo (v nadaljevanju: enotnega IS) v obdobju od 1. 1. 2007 do 16. 2. 2012.

Enotni IS je namenjen podpori poslovanja različnih institucij, ki delujejo na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva, ki ga izvajajo domovi za starejše in posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle. Upravljavec enotnega IS, ki še ne obstaja v celoti, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ), čeprav bi ga v skladu z Zakonom o socialnem varstvu v okviru izvajanja javnih pooblastil morala vzpostaviti in voditi Skupnost socialnih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: SSZS), MDDSZ pa naj bi zagotavljalo sredstva za njegovo vzpostavitev in delovanje. SSZS je bila z letnimi pogodbami prepuščena v upravljanje le Modul Prošnje in razvoj in vzpostavitev nove programske rešitve Centralni sistem prošenj, ki je povezana v enotni IS, ter zasnova Centralnega sistema. Enotni IS ni povezan v enotni IS socialnega varstva, kot to opredeljuje Zakon o socialnem varstvu, saj enotni IS socialnega varstva še ne obstaja.

Da bi podalo mnenje o učinkovitosti delovanja enotnega informacijskega sistema na področju institucionalnega varstva starejših in na področju varstva posebnih skupin odraslega prebivalstva s poudarkom na postopkih sprejema v institucionalno varstvo, je računsko sodišče ocenilo kakovost delovanja glavnih informacijskih procesov upravljanja enotnega IS. Na podlagi ocen o načinu in kakovosti delovanja vsakega od štiriintridesetih informacijskih procesov, kot jih za ocenjevanje katerega koli informacijskega okolja opredeljuje metodologija COBIT 4.1, računsko sodišče meni, da MDDSZ in SSZS ne zagotavljata učinkovitega delovanja enotnega IS.

V reviziji smo ugotovili predvsem pomanjkljivosti pri postopkih načrtovanja enotnega IS, saj MDDSZ v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni imelo ustreznega procesa strateškega in operativnega načrtovanja enotnega IS, ki bi omogočal jasno vizijo, kako se bo enotni IS razvijal v prihodnosti, kot tudi, da se uredi in uporablja enoten sistem evidentiranja ter zagotovi avtomatizirano, tekoče, racionalno in transparentno poročanje vseh izvajalcev v enotni IS. S tem bi bilo omogočeno centralno zbiranje, ažurno spremljanje, analiziranje in upravljanje podatkov za potrebe MDDSZ in SSZS. Do avgusta 2011 tudi ni bilo ustreznega informiranja javnosti o ponudbi socialnovarstvenih storitev oziroma ustreznih javno dostopnih evidenc, ki bi izkazovale pravilne, popolne in ažurne podatke iz enotnega IS na področju institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslega prebivalstva, ki bi bile javnosti dostopne na spletu na enem mestu in bi izkazovale dejanske podatke glede stanja sprejema v institucionalno varstvo, čakalnih vrst in števila izvajalcev institucionalnega varstva z navedbo kapacitet, stanja razpoložljivih in zasedenih mest posameznih izvajalcev institucionalnega varstva ter tudi pregled števila čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo.

Da bi se povečala učinkovitost delovanja enotnega IS, je računsko sodišče podalo vrsto priporočil za izboljšave na področjih strateškega in letnega načrtovanja, ureditve sistema poročanja, informiranja javnosti, opustitve ročno vodenih zbirk s področja dejavnosti skupnosti ter spremljanja in vrednotenja delovanja enotnega IS, njegove varnosti ter prepoznavanja procesov in storitev.

Da bi se odpravile razkrite nepravilnosti v poslovanju MDDSZ, je računsko sodišče podalo zahtevo za predložitev odzivnega poročila. V odzivnem poročilu, ki mora biti predloženo v roku 90 dni, mora MDDSZ navesti ukrepe in predložiti dokaze, s katerimi bo izkazalo pripravo načrta aktivnosti z roki in odgovornimi nosilci nalog za zagotovitev izpolnjevanja določil Zakona o socialnem varstvu.

Deli vsebino