Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Revizija smotrnosti poslovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zadnja sprememba:
12. 12. 2012

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o uspešnosti in učinkovitosti postopkov prejema, obdelave in nadzora zahtevkov v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS.

Revidirano obdobje:
od začetka leta 2009 do datuma izdaje osnutka revizijskega poročila (19. 9. 2012)

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-5/2011/3 in 320-5/2011/22 z dne 21. 11. 2011
Datum: 3. 5. 2011

Opombe:

Prejem, obdelava in nadzor zahtevkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Računsko sodišče je revidiralo postopke prejema, obdelave in nadzora zahtevkov v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) za obdobje od 1. 1. 2009 do 19. 9. 2012. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje zavarovancem deloma ali v celoti krije stroške storitev zdravstvenih dejavnosti – zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov in zdravstvenih storitev ter nekatere druge stroške, na primer nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela. ZZZS je v preteklih letih informacijsko podprl večji del svojega poslovanja, njegov informacijski sistem pa sodi med največje informacijske sisteme v državi. Pri postopkih prejema, obdelave in nadzora zahtevkov v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja informacijski sistem ZZZS podpira delo z okvirno dvema milijonoma zavarovancev, za katere je ZZZS v letih 2009, 2010 in 2011 letno kril stroške med 44 in 47 milijoni posameznih storitev zdravstvenih dejavnosti ter med 4,7 in 4,8 milijona bolniških dni, v skupni vrednosti okoli 2,2 milijarde evrov.

Izvajalci storitev zdravstvenih dejavnosti svoje storitve obračunavajo na podlagi vrste kompleksnih modelov obračunavanja. Proces posredovanja in obdelave obračunskih dokumentov je v veliki meri informacijsko podprt, kljub temu pa je v obdobju, na katero se nanaša revizija, predstavljal obremenitev tako za izvajalce kot tudi za ZZZS. Izvajalci so del obračunske dokumentacije namreč še vedno pripravljali v papirni obliki in pošiljali na do deset različnih poštnih naslovov. Dobavitelji medicinsko-tehničnih pripomočkov so obračunske dokumente pošiljali celo v okviru dveh vzporednih elektronskih sistemov, kljub temu pa so morali v papirni obliki pošiljati še zbirne zahtevke za plačilo in tiskane naročilnice za pripomočke. Zaposleni ZZZS so prejete dokumente ročno vnašali v informacijske rešitve ZZZS. Tudi postopki kontrole prejetih obračunskih dokumentov izvajalcev storitev zdravstvenih dejavnosti so v obdobju, na katero se nanaša revizija, deloma še vedno potekali ročno. 

ZZZS je bil omejen pri vzpostavitvi učinkovite kontrole obračunskih dokumentov tudi, ker za večino storitev na področju osnovnega zdravstvenega varstva, specialističnega ambulantnega zdravljenja in zdraviliškega zdravljenja od izvajalcev ni dobival ključnih podatkov o obračunanih storitvah, na primer podatkov o tem, katere konkretne storitve (preiskave, postopke ipd.) je v določenem obdobju obračunal posamezni izvajalec. 

ZZZS poleg neposredne kontrole obračunskih dokumentov izvaja tudi druge finančne, vsebinske in administrativne nadzore plačanih storitev zdravstvenih dejavnosti. Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) ocenjuje, da njihovo število ni bilo dovolj veliko glede na obseg plačanih storitev. 

ZZZS navaja, da naj bi s 1. 1. 2013 prenovil sistema elektronske izmenjave in obdelave obračunskih dokumentov. Prenova naj bi prinesla vrsto sprememb, ki naj bi odpravile razkrite pomanjkljivosti. Ker pa je bil rok zaključka že večkrat prestavljen, obstaja tveganje, da v načrtovanem roku projekt še ne bo uspešno zaključen.
Tudi postopki obdelave zahtevkov za nadomestila plače med začasno odsotnostjo z dela so informacijsko podprti. Izjema so postopki posredovanja zahtevkov ZZZS, ki so v obdobju, na katero se nanaša revizija, še vedno temeljili na dokumentaciji na papirju in ročnem vnosu, kar je povzročalo nepotrebno delo tako upravičencem kot tudi ZZZS. ZZZS ima organizirane različne oblike nadzora področja nadomestil plače med začasno zadržanostjo z dela. Med pomembnejšimi nadzornimi mehanizmi je nadzor neposredno pri zavarovancu, da bi se ugotovilo, ali je ravnanje zavarovanca v skladu z zdravniškimi navodili, ter preprečilo neupravičeno koriščenje pravice do nadomestila plače, vendar pa ZZZS tovrstni nadzor izvaja le v omejenem obsegu, kar skupaj z neustrezno ureditvijo sankcij zmanjšuje učinkovitost nadzornih postopkov.

Letni odhodki ZZZS za informacijsko podporo so v obdobju, na katero se nanaša revizija, znašali med 10 milijoni in 14,7 milijona evrov. Že od ustanovitve leta 1992 ima ZZZS programske rešitve, s katerimi podpira svoje temeljne organizacijske procese, zasnovane na tehnološki infrastrukturi enega samega dobavitelja. ZZZS ni nikoli izvedel analize tveganj, stroškov in koristi, povezanih z izbrano tehnološko infrastrukturo, ter primerjalne analize uporabe drugih razpoložljivih tehnologij. Brez konkurence med dobavitelji obstaja tveganje, da ZZZS pri nabavi in drugih stroških lastništva tehnološke infrastrukture ne dosega optimalnih cen. 

ZZZS namenja posebna sredstva za informatizacijo tudi izvajalcem storitev zdravstvenih dejavnosti, vendar pa v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni izvedel nadzora namenskosti njihove uporabe. Vloga ZZZS glede informacijske podpore obračunavanju storitev zdravstvenih dejavnosti ni nikjer natančno opredeljena.

ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni mogel zagotoviti, da je plačal samo dejansko nastale in pravilno obračunane zahtevke v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato računsko sodišče meni, da je bil pri postopkih njihovega prejema, obdelave in nadzora zahtevkov le delno uspešen. 

Pomanjkljivosti informacijskih rešitev so v obdobju, na katero se nanaša revizija, povečevale obremenitev vseh deležnikov v sistemu pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato računsko sodišče meni, da je bil ZZZS pri postopkih prejema, obdelave in nadzora zahtevkov v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v obdobju, na katero se nanaša revizija, le delno učinkovit.

Deli vsebino