Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Revizija Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni centri slovenskega gospodarstva

Zadnja sprememba:
18. 7. 2019

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Izrek mnenja o uspešnosti ministrstva pri pripravi in izvedbi Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni centri slovenskega gospodarstva.

Revidirano obdobje:
1. 1. 2010 do 30. 6. 2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 320-5/2018/3
Datum: 3. 7. 2018

Opombe:

Uspešnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri pripravi in izvedbi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni centri slovenskega gospodarstva

Računsko sodišče je revidiralo uspešnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pri pripravi in izvedbi javnega razpisa, vključno z nadzorom.

Cilj revizije je bil izrek mnenja o uspešnosti pri pripravi in izvedbi javnega razpisa, ki vključuje tudi nadzor nad dodeljenimi sredstvi.

Računsko sodišče je ugotovilo, da ministrstvo ni bilo uspešno pri pripravi in izvedbi javnega razpisa, ki vključuje tudi nadzor nad dodeljenimi sredstvi.

Ministrstvo razpisne dokumentacije ni pripravilo na način, ki bi prijaviteljem omogočal uspešno oddajo prijave na javni razpis. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu niso bili v celoti jasni in preverljivi, saj iz njih ni nedvoumno izhajalo, katere zahteve mora prijavitelj izpolnjevati, če želi kandidirati na javnem razpisu. Več meril v javnem razpisu ni bilo preverljivih oziroma merljivih, ker so se nanašala na dosežke v prihodnjih 4 letih po ocenjevanju, zato jih ministrstvo pri ocenjevanju ni moglo preveriti oziroma izmeriti. Pogojev in meril v javnem razpisu ni mogoče povezati s cilji javnega razpisa, ker v javnem razpisu niso bili določeni ne splošni ne posebni cilji ter njihove ciljne vrednosti, namen in predmet javnega razpisa pa sta bila določena presplošno, da bi bilo na njuni podlagi mogoče razbrati specifične cilje razpisa. Ministrstvo v postopku obravnave in ocenjevanja vlog ni ravnalo skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter besedilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Ocenjevanje vlog ni bilo skladno z razpisno dokumentacijo. Ministrstvo pred izplačili zahtevkov za izplačilo v več primerih ni ugotovilo neupravičenih stroškov upravičencev, čeprav so bila sredstva nenamensko porabljena, v enem primeru pa ministrstvo kljub opravljenemu nadzoru na terenu pri upravičencu ni ugotovilo neustrezne uporabe opreme. Zaradi nedoseganja ciljev iz pogodbe ob zaključku operacije ministrstvo od upravičencev v nobenem primeru ni zahtevalo vračila sredstev in tudi ni uveljavljalo drugih sankcij, čeprav so pogodbena določila to omogočala. Glede ohranjenosti operacije v regiji v 5-letnem obdobju po njenem zaključku pa ministrstvo v razpisno dokumentacijo in v sklenjene pogodbe z upravičenci ni vključilo ustreznih določil in si s tem ni ustvarilo ustrezne podlage, da bi bilo lahko v primeru neohranjenosti operacije v regiji po njenem zaključku uspešno pri izterjavi sredstev od upravičencev.

Računsko sodišče je ministrstvu podalo priporočila za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov ter nadzora nad dodeljenimi sredstvi.

Deli vsebino