Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

Revizija

Pravilnost dela poslovanja Občine Trnovska vas v letu 2018

Zadnja sprememba:
23. 7. 2020

Podatki o reviziji

Revidiranec/ci:

Cilj revizije:

Pravilnost dela poslovanja občine v letu 2018.

Revidirano obdobje:
2018

Sklep o reviziji:
Številka sklepa: 324-3/2019/2
Datum: 2. 4. 2019

Opombe:

Pravilnost dela poslovanja Občine Trnovska vas

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Trnovska vas v letu 2018 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanje proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov v najem, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere (tekoče transfere za prevoze učencev osnovne šole in tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam), zadolževanje ter druga področja poslovanja, in občini izreklo mnenje s pridržkom.

Na revidiranih področjih so bile med drugim ugotovljene nepravilnosti, ki so se nanašale na pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov.

Ugotovljeno je bilo tudi, da župan ni poročal občinskemu svetu o izvršenih prerazporeditvah proračunskih sredstev v drugem polletju leta 2018, da je občina sklenila najemno pogodbo za nedoločen čas na podlagi metode neposredne pogodbe, da ponudbe, ki je presegala zagotovljena sredstva v proračunu, ni izločila kot nedopustne, da postopka javnega naročila ni vodila na način, da bi z njim zagotovila gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno dosegla cilje svojega delovanja, da je s sklenitvijo dveh pogodb prevzela več obveznosti, kot je imela zagotovljenih sredstev v proračunu občine, da je nepridobitni organizaciji na drugih področjih delovanja dodelila in izplačala sredstva, ne da bi prej izvedla javni razpis in ne da bi sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev, ter da od javnega zavoda, katerega soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njegove zadolženosti na dan 31. 12. 2018.

Občina Trnovska vas je med revizijskim postopkom sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti, zato računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ji je pa podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

Deli vsebino