Skip to main content

[Translate to English:] Mednarodno delovanje

[Translate to English:] test

test1

test2

[Translate to English:]

awsdh

[Translate to English:] Mednarodno delovanje

[Translate to English:]

Računsko sodišče Republike Slovenije ima vidno in aktivno vlogo pri sodelovanju v različnih mednarodnih forumih, saj gre za pomemben element razvijanja in strateškega usmerjanja institucije. Poleg krepitve sodelovanja z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami, je aktivno udejstvovanje pri mednarodnih aktivnostih namenjeno širjenje sposobnosti in znanja zaposlenih ter skrb za uveljavitev interesov računskega sodišča ter prepoznavnosti institucije v mednarodnih merilih.

V multilateralne odnose se je računsko sodišče vključilo že kmalu po svoji ustanovitvi, leta 1995, z včlanitvijo v INTOSAI (Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij) in EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij). Odtlej se njegovi predstavniki redno udeležujejo kongresov, konferenc, seminarjev, srečanj in posvetovanj v okviru teh organizacij, pri tem pa selektivno uveljavljajo svojo prisotnost in vpliv predvsem v tistih dejavnostih, za katere je Računsko sodišče Republike Slovenije najbolj zainteresirano.

Poleg tega predstavniki računskega sodišča aktivno sodelujejo tudi na dogodkih v okviru Kontaktnega odbora vrhovnih revizijskih inštitucij držav članic Evropske unije (Contact Committee), sestankov Višegrajske skupine (V4+2) ter nekaterih relevantnih srečanj EURORAI (Evropska organizacija regionalnih zunanjih revizijskih institucij javnih financ).

Računsko sodišče vedno bolj razvija in poglablja tudi bilateralne odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijami, z izmenjavo mnenj, izkušenj in zaposlenih ter z izvajanjem skupnih revizij in sodelovanjem pri organizaciji skupnih mednarodnih dogodkov. Uradni obiski predstavnikov računskega sodišča v tujini in sprejemi predstavnikov tujih vrhovnih revizijskih institucij v Sloveniji krepijo mrežo pri naslavljanju podobnih izzivov, s katerimi se institucije srečujejo.

Predstavniki računskega sodišča so aktivni člani različnih mednarodnih delovnih skupinah, ki so še posebej relevantne za delovanje in uresničevanje pristojnosti institucije. Računsko sodišče sodeluje tudi z državami, ki se šele vključujejo v procese približevanja Evropski uniji in nudi tako tehnično kot strokovno pomoč. V teh aktivnostih so izkušnje Računskega sodišča Republike Slovenije v veliko pomoč pri uveljavitvi pravnih okvirov za državne revizijske institucije in oblikovanju strategije za ozaveščanje državljanov in državnih institucij o pomembnosti učinkovitega nadzora na področju javne porabe.

Z raznolikih udejstvovanjem na mednarodnem parketu, je računsko sodišče v zadnjem času širše uveljavljeno na področju revidiranju vsebin, ki so vizionarsko zastavljene in naslavljajo ključne družbene, okoljske in druge globalne izzive. V tem pogledu se računsko sodišče zaveda odgovornosti slediti tudi ciljem trajnostnega razvoja in Agendi 2030. Prav tako pa je Računsko sodišče Republike Slovenije eno izmed bolj prepoznavnih tovrstnih institucij na področju inovativnega sodelovanja z različnimi javnostmi in prilagajanja komunikacije s sodobnimi pristopi.

Čeprav je Računsko sodišče Republike Slovenije med manjšimi v primerjavi z večino drugih tovrstnih institucij, več kot uspešno uveljavlja svoje strokovne in organizacijske interese v mednarodnem prostoru. Prav mednarodna primerljivost njegovega dela in njegovih rezultatov je hkrati dokaz o pravilnosti njegovih razvojnih usmeritev, še bolj pa obveza, da se ves čas že vnaprej pripravlja in usposablja tudi za prihodnje, bržkone še zahtevnejše in kompleksnejše naloge in izzive, ki bodo vse bolj prepleteni in soodvisni tudi na mednarodni ravni.