Font size

To magnify the text and elements, you can use:

CTRL + zoom in
CTRL - zoom out

In case of website accessibility problems, please e-mail us to webmaster.rsrs@rs-rs.si. You are also welcome to give us recommendations and feedback regarding your website experience.

 

Accessibility

The content of the website of the Court of Audit is designed with the purpose to provide universal access to all of the published information – to anyone, at all times, and free of charge. Since the principle of universal access is limited by the health conditions of the users (i.e. visual, motion, hearing, cognitive and linguistic limitations) and technical limitations, we paid special attention to them and tried to adjust the website by considering the following recommendations:

 • font size may be adjusted,
 • key images are equipped with descriptions,
 • there are no moving pictures (GIFs),
 • names of the links are descriptive,
 • videos are mostly subtitled.

The website is optimised for multi-device browsing (computer, tablet, mobile phone) and compatible with different website browsers and software. Recommended is the use of the latest version of website browsers whenever it is possible to provide a better support to the users with disabilities and special needs.Despite the fact that we are aiming to increase the accessibility and usability of our website to the greatest extent possible, all the elements do not provide for the optimisation of the complete accessibility.

Therefore, some published contents do not meet all the demands related to accessibility as defined by the Accessibility of Websites and Mobile Applications Act. Those deficiencies are:

 • we use PDF format for documents:
  • audit reports and other reports with short summaries that are available in text (doc and docx documents) and
  • various presentations (i.e. infographics, posters, manuals);
 • home page provides three elements with scroll box for automatic rotation with limited use of the manual override;
 • photographs and other images are used for visual supplementing of contents related to news and articles; photographs and images are subtitled, include data about source and alternative text, but do not include detailed descriptions or transcriptions of texts, since the adjustment would cause disproportionate burden;
 • schematic presentation of organisational structure of the Court of Audit;
 • documentation of concluded public calls was not adapted, since interference with public procurement documentation of completed public calls is not allowed; when preparing the next public call, we shall follow the standards of accessibility.

Letter of access

[Translate to English:] test

test1

test2

[Translate to English:]

awsdh

[Translate to English:] Mednarodno delovanje

[Translate to English:]

Računsko sodišče Republike Slovenije ima vidno in aktivno vlogo pri sodelovanju v različnih mednarodnih forumih, saj gre za pomemben element razvijanja in strateškega usmerjanja institucije. Poleg krepitve sodelovanja z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami, je aktivno udejstvovanje pri mednarodnih aktivnostih namenjeno širjenje sposobnosti in znanja zaposlenih ter skrb za uveljavitev interesov računskega sodišča ter prepoznavnosti institucije v mednarodnih merilih.

V multilateralne odnose se je računsko sodišče vključilo že kmalu po svoji ustanovitvi, leta 1995, z včlanitvijo v INTOSAI (Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij) in EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij). Odtlej se njegovi predstavniki redno udeležujejo kongresov, konferenc, seminarjev, srečanj in posvetovanj v okviru teh organizacij, pri tem pa selektivno uveljavljajo svojo prisotnost in vpliv predvsem v tistih dejavnostih, za katere je Računsko sodišče Republike Slovenije najbolj zainteresirano.

Poleg tega predstavniki računskega sodišča aktivno sodelujejo tudi na dogodkih v okviru Kontaktnega odbora vrhovnih revizijskih inštitucij držav članic Evropske unije (Contact Committee), sestankov Višegrajske skupine (V4+2) ter nekaterih relevantnih srečanj EURORAI (Evropska organizacija regionalnih zunanjih revizijskih institucij javnih financ).

Računsko sodišče vedno bolj razvija in poglablja tudi bilateralne odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijami, z izmenjavo mnenj, izkušenj in zaposlenih ter z izvajanjem skupnih revizij in sodelovanjem pri organizaciji skupnih mednarodnih dogodkov. Uradni obiski predstavnikov računskega sodišča v tujini in sprejemi predstavnikov tujih vrhovnih revizijskih institucij v Sloveniji krepijo mrežo pri naslavljanju podobnih izzivov, s katerimi se institucije srečujejo.

Predstavniki računskega sodišča so aktivni člani različnih mednarodnih delovnih skupinah, ki so še posebej relevantne za delovanje in uresničevanje pristojnosti institucije. Računsko sodišče sodeluje tudi z državami, ki se šele vključujejo v procese približevanja Evropski uniji in nudi tako tehnično kot strokovno pomoč. V teh aktivnostih so izkušnje Računskega sodišča Republike Slovenije v veliko pomoč pri uveljavitvi pravnih okvirov za državne revizijske institucije in oblikovanju strategije za ozaveščanje državljanov in državnih institucij o pomembnosti učinkovitega nadzora na področju javne porabe.

Z raznolikih udejstvovanjem na mednarodnem parketu, je računsko sodišče v zadnjem času širše uveljavljeno na področju revidiranju vsebin, ki so vizionarsko zastavljene in naslavljajo ključne družbene, okoljske in druge globalne izzive. V tem pogledu se računsko sodišče zaveda odgovornosti slediti tudi ciljem trajnostnega razvoja in Agendi 2030. Prav tako pa je Računsko sodišče Republike Slovenije eno izmed bolj prepoznavnih tovrstnih institucij na področju inovativnega sodelovanja z različnimi javnostmi in prilagajanja komunikacije s sodobnimi pristopi.

Čeprav je Računsko sodišče Republike Slovenije med manjšimi v primerjavi z večino drugih tovrstnih institucij, več kot uspešno uveljavlja svoje strokovne in organizacijske interese v mednarodnem prostoru. Prav mednarodna primerljivost njegovega dela in njegovih rezultatov je hkrati dokaz o pravilnosti njegovih razvojnih usmeritev, še bolj pa obveza, da se ves čas že vnaprej pripravlja in usposablja tudi za prihodnje, bržkone še zahtevnejše in kompleksnejše naloge in izzive, ki bodo vse bolj prepleteni in soodvisni tudi na mednarodni ravni.