Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Razpolaganje s prostimi denarnimi sredstvi javnega zavoda

Številka: 330-3/2011/3

Zadeva: Razpolaganje s prostimi denarnimi sredstvi javnega zavoda

V dopisu z dne 7. 1. 2011 nas prosite za mnenje o tem, ali je vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega doma Izola pri razpolaganju s prostimi denarnimi sredstvi javnega zavoda ravnala pravilno oziroma zakonito in sprašujete o možnih posledicah domnevnih kršitev.

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) v 70. členu določa, da lahko posredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov prosta denarna sredstva (po predhodni ponudbi ministrstvu, pristojnem za finance oziroma za finance pristojnemu organu občinske uprave, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa, oziroma za izvrševanje občinskega proračuna) deponirajo pri bankah ali jih naložijo v vrednostne papirje. Zakon torej drugih oblik naložb niti ne predvideva. Posredni uporabniki proračuna so pri nalaganju prostih denarnih sredstev v skladu s 4. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03, 88/05, 137/06) dolžni spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva se nalagajo skladno s splošnimi predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posamezno pravno osebo. V vašem dopisu so izpostavljeni predvsem posli, ki temeljijo na depozitu prostih denarnih sredstev. Urejeni oziroma dogovorjeni so s pogodbami med javnim zavodom, poslovno banko in podjetjem in bi lahko predstavljali prekoračitev pooblastil vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda, ki jih določata odlok o ustanovitvi in statut javnega zavoda ter tveganje za oškodovanje javnega zavoda. Po vaših navedbah naj bi depozit predstavljal poroštvo zdravstvenega doma banki, za dano posojilo podjetju. Glede na to, da je ustanoviteljica Zdravstvenega doma Izola občina in spada med posredne uporabnike občinskega proračuna je treba pri izdajanju poroštev upoštevati določila Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), zlasti 10.g člena, ki določa, da se posredni uporabniki občinskega proračuna lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le s soglasjem občine, pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet, obseg izdanih poroštev pa se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.