Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Prepis dela zemljišča na športno društvo

Številka: 333-26/2012/2

Zadeva: Prepis dela zemljišča na športno društvo

Računsko sodišče je dne 6. 9. 2012 prejelo vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z možnostjo prepisa dela zemljišča na športno društvo A, ki si skupaj z občino prizadeva za ureditev športnega parka B pri C, da bi tako imeli večje možnosti pri pridobivanju sredstev sofinanciranja.

V dopisu tega sicer niste izrecno navedli, vendar predvidevamo, da ste s prepisom dela zemljišča na društvo mislili na brezplačen prenos lastninske pravice na nepremičnini na društvo.

Razpolaganje z občinskim premoženjem ureja tudi Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10; v nadaljevanju: ZLS), ki v 51. členu določa, da je odsvojitev delov premoženja občine dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se del premoženja podari za humanitarne, znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene, določa pa tudi, da mora občina s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. ZLS je bil sprejet že v letu 1993 kot splošen zakon, ki v skladu s 1. členom ureja občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti. 

Glede na to, da je bil v letu 2010 sprejet Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), je ZSPDSLS kasnejši ter specialen predpis, s katerim je urejeno ravnanje s stvarnim premoženjem. Tako je v konkretnem primeru po našem mnenju potrebno uporabiti njegova določila. Tako ZSPDSLS v 5. členu kot enega od načel ravnanja s stvarnim premoženjem občine določa, da stvarnega premoženja ni dovoljeno odtujiti neodplačno, razen če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na načine, določene v tem zakonu. ZSPDSLS v prvem odstavku 24. člena določa, da se nepremično premoženje občine lahko brezplačno odsvoji le, če je pridobitelj oseba javnega prava (razen javnega podjetja) in je to v javnem interesu. Kot osebe javnega prava ZSPDSLS v 9. točki 3. člena določa državo, samoupravne lokalne skupnosti, javni zavod, javni gospodarski zavod, javno agencijo, javni sklad in javno podjetje. Glede na navedeno brezplačen prenos nepremičnine na društvo, ki je oseba zasebnega prava, v skladu z ZSPDSLS ni mogoč.