Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Plačilo stroškov društev pri najemu ali uporabi občinskih športnih objektov

Številka: 333-6/2012/6

Zadeva: Plačilo stroškov društev pri najemu ali uporabi občinskih športnih objektov

Dne 18. 4. 2012 in 25. 5. 2012 smo prejeli vaš dopis, v katerem ste postavili več vprašanj v zvezi s pokrivanjem obratovalnih stroškov in stroškov za tekoče vzdrževanje športnih objektov ter poslovanjem javnega zavoda, ki ima pooblastilo za upravljanje s športnimi objekti. 

Ravnanje s stvarnim premoženjem občin urejata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju ZSPDSLS)1 ter na podlagi zakona sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: Uredba)2. V skladu z ZSPDSLS je mogoče nepremično premoženje občine oddati tako v najem (28. in 29. člen) kot v brezplačno uporabo (30. člen - v vašem primeru na primer društvom, ki delujejo v javnem interesu), pri čemer pa so v ZSPDSLS in Uredbi v obeh primerih določeni tudi stroški, ki jih morajo po sklenjenih pogodbah v tem primeru kriti uporabniki nepremičnega premoženja. Tako je treba v skladu z 49. in 54. členom Uredbe tako v pogodbi o oddaji premoženja v najem kot tudi v pogodbi o oddaji premoženja v brezplačno uporabo določiti obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroške zavarovanj (razen kolikor so pri najemu upoštevani že v najemnini). V prošnji za mnenje niste navedli, ali gre za primere, ko samo eno društvo izključno uporablja nek objekt ali za situacijo, ko si nek objekt po urnikih deli več društev. Če društvo, izključno uporablja objekt, je potrebno v pogodbi z njim določiti tudi stroške iz 49. oziroma 54. člena Uredbe, če ne gre za izključno uporabo, pa se društvu obračuna delež stroškov, ki je sorazmeren njegovi uporabi objekta.

Občina ne more določiti v proračunu sredstev za kritje stroškov po vsebini programa, ki ga izvaja društvo, saj Uredba takšnih izjem ne dovoljuje. V 49. in 54. členu Uredba namreč taksativno našteva, katere stroške mora plačati uporabnik prostorov ne glede na to, ali gre za brezplačno uporabo ali najem. 

Naj pa opozorimo, da se v skladu z Zakonom o športu (v nadaljevanju: ZSpo) izvajalci letnega programa športa praviloma izberejo na podlagi javnega razpisa. Občina pa lahko pri pripravi razpisa za dodelitev sredstev upošteva tudi dejstvo, da morajo društva plačevati najemnino ter stroške za uporabo prostorov in temu primerno prilagodi financiranje društev. Na ta način bo zagotovljena tudi transparentna in enakopravna obravnava potencialnih izvajalcev programa, saj verjetno vsi za izvajanje programov ne uporabljajo občinskih prostorov.

1 Uradni list RS, št. 86/10.
2 Uradni list RS, št. 34/11.