Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Združljivost članstva v nadzornem odboru občine s članstvom v upravnem odboru gasilske zveze

Številka: 1415-1/2008-32

Zadeva: Vprašanje glede združljivosti članstva v nadzornem odboru občine s članstvom v upravnem odboru gasilske zveze 

Dne 8. 5. 2008 smo prejeli dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe združljivosti članstva v nadzornem odboru občine (v nadaljevanju: NO) s članstvom v upravnem odboru gasilske zveze.

Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru (v nadaljevanju: NO) občine opredeljuje 3. odstavek 32a. člena Zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS), ki določa: "Člani NO ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter člani vodstev političnih strank"

Za odgovor na vprašanje, ali je član upravnega odbora gasilske zveze lahko član NO Občine je torej potrebno ugotoviti, ali je gasilska zveza uporabnik proračunskih sredstev. Ker odgovora na to vprašanje ZLS ne daje, lahko upoštevamo opredelitev neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov iz 5. in 6. točke prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), ki velja tudi za občine in določa:
- neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava,

- posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina,

ZJF gasilske zveze oziroma društev ne uvršča med proračunske uporabnike, zato načeloma ni mogoče trditi, da obstajajo omejitve glede članstva člana upravnega odbora gasilske zveze v NO občine, saj 32.a člen ZLS med osebe, ki ne smejo biti člani NO občin, vključuje zgolj člane poslovodstva organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Menimo, da bi morali pri obravnavanem vprašanju upoštevati tudi dejstvo, da gasilska zveza od občine prejema praviloma tudi proračunska sredstva in je torej prejemnik sredstev kot ga definira 7. točka prvega odstavka 3. člena ZJF (prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva).

Neodvisno od tega pa opozarjamo, da članstvo člana upravnega odbora zveze v NO glede to, da je gasilska zveza povezana z opravljanjem javne službe in je lahko prejemnik proračunskih sredstev lahko povzroči konflikt interesov. Nezdružljivost na načelni ravni izhaja iz konflikta interesov oziroma je možni konflikt temelj za določanje nezdružljivosti. Pri NO je nezdružljivost vezana na področje njihovega delovanja. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in nadzira razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Poslovanje gasilske zveze je torej lahko predmet nadzora nadzornega odbora. Predsednik zveze bi se v tem primeru pojavil v dvojni vlogi, člana upravnega organa nadzorovane organizacije in nadzornika, kar bi neizogibno pripeljalo do konflikta interesov.

Članstvo članov upravnega odbora zveze v NO občin zato po našem mnenju ni primerno, čeprav po določilih ZLS ni izrecno prepovedano.

Želeli bi vas opozoriti tudi na poročila računskega sodišča o poslovanju nadzornih odborov in zbirno poročilo, ki so bili izdani v letu 2005 in so dosegljivi na spletni strani. Stališča, ki so izražena v navedenih poročilih bi utegnila nadzornemu odboru in drugima dvema organoma občine ter občinski upravi pomagati pri poslovanju zlasti v delu, ki se nanaša na NO.