Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Začasno financiranje občine in delo nadzornega odbora

Številka: 1415-1/2007-20

Zadeva: Začasno financiranje občine in delo nadzornega odbora

Ali je potrebno nadzornemu odboru omogočiti delo v popoldanskem času? Razlog za dilemo je dejstvo, da občinski upravi zaradi nepodaljšanja začasnega financiranja niso/ne bodo izplačane plače.

V skladu z 2. odstavkom 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi1 (v nadaljevanju: ZLS) člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO) opravljajo svoje delo nepoklicno. Strokovno in administrativno pomoč za njihovo delo morajo po 4. odstavku 32. a člena ZLS zagotavljati župan in občinska uprava. Glede na navedeno je razumljivo, da bo nadzorni odbor svoje naloge opravljal tudi v popoldanskem času in da so mu župan in občinska uprava dolžni to zagotoviti. Na delovanje organa občine dejstvo, da občina nima sprejetega proračuna in je v obdobju začasnega financiranja, ne sme vplivati. 

Potrebno pa je še opozoriti na poslovanje občine v času začasnega financiranja. Pravila glede začasnega financirana izhajajo tako iz Ustave Republike Slovenije2 (148. člen) kot iz Zakona o javnih financah3 (v nadaljevanju: ZJF). Za delovanje občine v obdobju začasnega financiranja je pomemben zlasti 32. člen ZJF, ki opredeljuje pravila za financiranje funkcij in nalog občine (to je na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu…). Sklep župana in kasneje sklep občinskega sveta sta predvsem akta o seznanitvi o določenem stanju, na samo ureditev in dejstvo obstoja začasnega financiranja pa to ne vpliva. Nesprejetje odločitve o začasnem financiranju, ki jo zahteva 33. člen ZJF, bodisi da je ne sprejme župan bodisi občinski svet, je zgolj formalna nepravilnost (tudi v kazenskih določbah ZJF ni opredeljena kot prekršek), ki ne vpliva na samo obvezo po izvrševanju proračuna po pravilih začasnega financiranja. Še manj je to lahko razlog za ustavitev financiranja nalog občine (torej tudi za neizplačilo plač občinski upravi), saj predpisi s področja javnih financ takšnih ukrepov v primeru nesprejetja proračuna ne predvidevajo.

1: Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05.
2: Uradni list RS, št. 33/91, 68/06.
3: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.