Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Plačilni rok za pogodbe, sklenjene pred spremembo ZIPRS1011-A oz. pred 10. 4. 2010

Številka: 330-5/2010

Zadeva: Plačilni rok za pogodbe, sklenjene pred spremembo ZIPRS1011-A oz. pred 10. 4. 2010

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas sprašujete za mnenje glede veljavnosti plačilnih rokov za pogodbe, ki so bile sklenjene pred 10. 4. 2010, ko je začela veljati novela zakona o izvrševanju proračuna (v nadaljevanju: ZIPRS1011-A1). ZIPRS1011-A je v 4. členu določil, da ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so plačilni roki neposrednih in posrednih uporabnikov v breme proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. Ker imajo javni zavodi veliko pogodb, ki so bile sklenjene pred 10. 4. 2010, tudi večletnih, po katerih je plačilni rok daljši od 30 dni, vas zanima ali je potrebno upoštevati plačilni rok dogovorjen s pogodbo, ali zakonski plačilni rok 30 dni?

Z novelo ZIPRS1011-A so bili prvič določeni plačilni roki tudi za posredne uporabnike proračuna, s čimer naj bi pripomogli k izboljšanju plačilne discipline v državi. S to novelo je za posredne proračunske uporabnike določen plačilni rok največ 30 dni, kar pomeni, da je lahko rok tudi krajši, ne pa daljši od 30 dni. Ni pa novela ZIPRS1011-A nič posebnega določila glede veljavnosti te določbe. V prehodnih in končnih določbah je zgolj določeno, da zakon začne veljati naslednji dan po objavi, to je 10. 4. 2010. Splošno načelo, določeno že v 155. členu Ustave Republike Slovenije2 je, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Samo zakon pa lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. Ker ZIPRS1011-A ni nič določil glede veljavnosti plačilnih rokov posrednih proračunskih uporabnikov za nazaj, velja, za veljavno sklenjene pogodbe pred 10. 4. 2010, pogodbeno dogovorjen plačilni rok. Pogodbe, ki so jih posredni proračunski uporabniki sklenili po 10. 4. 2010, pa morajo upoštevati zakonsko določen plačilni rok največ 30 dni.

1 - Uradni list RS, št. 29/10.
2 - Uradni list RS, št. 33I/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 68/08.