Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Odpis terjatev

Številka: 1415-1/2008-18

Zadeva: Odpis terjatev 

Dne 28. 2. 2008 in 3. 3. 2008 smo prejeli dopisa, v katerem nas prosite za mnenje o odpisu terjatev. Navajate določila odloka o proračunu občine za leti 2008 in 2009 in dejstvo, da z zapisnikom popisne komisije predlagane terjatve za odpis presegajo znesek, za katerega lahko odločitev o odpisu sprejme župan.

Na zastavljeno vprašanje vam je že bilo odgovorjeno po elektronski pošti 28. 2. 2008. V nadaljevanju povzemamo in dopolnjujemo že podani odgovor. 

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v tretjem odstavku 77. člena določa, da lahko župan do višine, določene v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. 

Občinski svet je s sprejetjem odloka o proračunu zneskovno mejo odpisa, o katerem odloča župan, začrtal povsem jasno. Županu je dal pooblastilo za odpis terjatev zgolj do določenega zneska, v navedenem primeru je to 200 EVR. Glede na to, da je navedeni znesek določen v odloku o proračunu za leti 2008 in 2009 se poraja dvom, ali lahko navedeni odlok uporabimo za odpis terjatev po stanju 31. 12. 2007. Dilemo nam reši razmišljanje v smeri, da bomo navedene terjatve, v kolikor ne bodo odpisane po stanju 31. 12. 2007 ponovno zajeli v letu 2008 in jih odpisali v skladu z zneski, veljavnimi v odloku o proračunu za leti 2008 in 2009. 

Kaj storiti s terjatvami, ki presegajo znesek, do katerega jih lahko odpisuje župan?

Nesporno lahko ugotovimo, da odlok županu ne daje pooblastila za odpis terjatev, ki presegajo 200 EVR. Občini tako ostajata dve alternativni rešitvi. Občinski svet obravnava poročilo popisne komisije in sprejme (ali nesprejme) sklep o odpisu terjatev, ki presegajo županu dana pooblastila. Druga možnost je sprememba odloka o proračunu in dvig zgornje meje, do katere lahko terjatve odpisuje župan. Menimo, da je prva možnost primernejša, saj zagotavlja večjo previdnost in večje soglasje pri odpisu zneskovno višjih terjatev.

O obravnavanem vprašanju se računsko sodišče v revizijah še ni opredelilo, zato to mnenje na podlagi 46. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije sodišča2 ne zavezuje.

1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.
2: Uradni list RS, št. 91/01.