Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Mnenje glede razmerij med nadzornim odborom in notranjim revidiranjem

Številka: 1415-1/2006-6

Nadzorni odbor in notranja kontrola

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede razmerij med nadzornim odborom in notranjim revidiranjem.

Takoj na začetku opozorimo na bistveno razliko med nadzornim odborom in notranjim revidiranjem. Nadzorni odbor je v skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi1 (v nadaljevanju: ZLS) najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Je torej poleg župana in občinskega sveta eden izmed treh organov občine, ki samostojno izvršuje svoje zakonsko določene pristojnosti.

Notranje revidiranje je del notranjega nadzora javnih financ, ki ga predpisuje Zakon o javnih financah2 (v nadaljevanju: ZJF) v 100. členu. Izvajajo ga notranji revizorji, ki morajo biti pri svojem delu samostojni in neodvisni, predvsem pri pripravi predlogov revizijskih načrtov, izbiri revizijskih metod, poročanju, dajanju priporočil ter spremljanju njihovega izvajanja. Podrobneje so usmeritve za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ predpisane s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ3. Notranja revizija je funkcionalno sredstvo, s katerim vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in o obvladovanju tveganj na še sprejemljivi ravni (drugi odstavek 9. člen pravilnika). Organizirana je lahko kot lastna ali skupna notranja revizijska služba (10. in 11. člen pravilnika) ali kot zunanje izvajanje notranjega revidiranja (12. člen pravilnika) pri čemer so razen v slednjem primeru notranji revizorji del občinske uprave. 

Na podlagi navedenega je razvidno, da odnosi med nadzornim odborom in notranjim revidiranjem izhajajo posredno iz določil, ki opredeljujejo odnose med organom občine in občinsko upravo (katere del je lahko tudi notranja revizija), njuna neposredna povezava pa ni predpisana. Prav tako noben predpis ne določa skupnega načrtovanja dela, nasprotno, skupno načrtovanje bi lahko pomenilo poseg bodisi v samostojnost nadzornega odbora kot organa občine, kot tudi notranjega revizorja kot izvajalca notranjega revidiranja. Notranja revizija o svojih ugotovitvah ni dolžna obvestiti nadzorni odbor. Ima pa nadzorni odbor oziroma vsak član nadzornega odbora v skladu s četrtim odstavkom 32. členom ZLS pravico zahtevati in dobiti od občine podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, torej tudi poročila notranje revizije.

1: Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02, 72/05.
2: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.
3: Uradni list RS, št. 72/02.