Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Donacije za izgradnjo infrastrukture

Številka: 1415-1/2007-41

Zadeva: Donacije za izgradnjo infrastrukture 

Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje glede ustreznosti sprejemanja donacij krajanov za izgradnjo vodovoda, v kolikor izvajalec GJS pridobi pisno pooblastilo občine za sprejem donacije. 

Glede navedenega vprašanja velja najprej opozoriti, da je vodovodno omrežje v lasti Občine ... in da Javni podjetje ... (v nadaljevanju: XY) z njim le upravlja. Krajani bi tako dali donacijo za gradnjo infrastrukture, ki je v lasti občine, torej dajejo donacijo Občini ... in ne XY. Vire financiranja izgradnje komunalne infrastrukture je v skladu s 77. členom Zakona o prostorskem načrtovanju1 dolžna zagotavljati občina s finančnimi viri, med katere sodijo komunalni prispevek, sredstva državnega in občinskega proračuna ter drugi viri. Prav tako je občina skladno s 1. členom Zakona o gospodarskih javnih službah2 dolžna zagotavljati tudi izvajanje GJS, v okvir katere sodijo obnove infrastrukturnih objektov. Občine so lahko glede na določbe prvega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF)3 prejemnice donacij, ki jih izkazujejo med prihodki, tudi za financiranje investicij v infrastrukturo. Ker morajo biti v skladu s 5 odstavkom 2. člena ZJF in 12. členom Zakona o računovodstvu4 vsi prejemki izkazani v občinskem proračunu v polnem (bruto) obsegu, menim da je to mogoče doseči le tako, da krajani donacije nakažejo v občinski proračun. Prejemnik dotacije je tako lahko le Občina ... in ne XY neposredno. 

1: Uradni list RS, št. 33/07.
2: Uradni list RS, št. 32/93.
3: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02.
4: Uradni list RS, št. 23/99.