Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Vprašanje v zvezi s posebnim volilnim računom

Številka: 339-3/2014/5 

Zadeva: Vprašanje v zvezi s posebnim volilnim računom 

Dne 20. 3. 2014 smo prejeli vaš dopis, v katerem nas sprašujete, ali je dovolj – glede na to, da je izmed političnih strank v koaliciji vaša izbrana kot organizator volilne kampanje – da vaša stranka odpre poseben volilni račun z oznako, ali pa mora vsaka članica koalicije odpreti svojega. 

Vprašanja volilne kampanje so urejena v Zakonu o volilni in referendumski kampanji1(v nadaljevanju: ZVRK), v katerem je med drugim določeno v 3. odstavku 3. člena, da imajo lahko istoimenske liste kandidatov in posamezni kandidati za volitve poslancev državnega zbora in poslancev v EP samo enega organizatorja volilne kampanje. V 2. odstavku istega člena je tudi določeno, da je za zakonitost izvajanja volilne kampanje odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za izvajanje katerih je pisno pooblastil druge izvajalce. 

V zvezi z odprtjem posebnega volilnega računa za volilno kampanjo opozarjamo, da mora po 1. odstavku 16. člena ZVRK organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma najkasneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun z oznako "za volilno kampanjo" oziroma "za referendumsko kampanjo" in pri tem navesti tudi volitve oziroma referendum, za katerega organizira kampanjo. V 2. odstavku 16. člena je določeno, da mora organizator ne glede na določbo prejšnjega odstavka odpreti poseben transakcijski račun z oznako za volilno oziroma referendumsko kampanjo preden opravi prvo finančno transakcijo, namenjeno volilni kampanji. 

V 1. odstavku 16. člena ZVRK je tudi določeno, da mora organizator volilne kampanje vsa finančna sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje mora organizator volilne kampanje poravnavati izključno s tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. Dan zapadlosti posojila iz 5. točke 2. odstavka 18. člena ZVRK ne sme biti kasnejši od 30 dni pred rokom za zaprtje računa. 

V tej zvezi opozarjamo tudi na določila 1. in 24. člena ZVRK, ki urejajo pravico do delnega povračila stroškov v zvezi z volitvami v EP. 

V zvezi z financiranjem volilne kampanje poslancev v EP vam tudi predlagamo, da preučite pomembne novosti, ki jih je uzakonila zadnja novela ZVRK, ker ste organizirani kot politična stranka, pa tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah2. V zvezi z morebitnimi vprašanji glede sofinanciranja volilne kampanje s strani ostalih članov vaše koalicije vam predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve. 

1 - Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolS-D, 105/2008 - Odl. US, 11/2011, 28/2011 - Odl. US, 98/2013. 
2 - Uradni list RS, št. 99/13.