Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Vprašanja v zvezi z delnim povračilom stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve po Zakonu o volilni in referendumski kampanji

Številka: 331-2/2014/89 

Zadeva: Vprašanja v zvezi z delnim povračilom stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve po Zakonu o volilni in referendumski kampanji 

Prejeli smo vaše vprašanje, v katerem prosite Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) za mnenje v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji1(v nadaljevanju: ZVRK).

Tako sprašujete, na kateri račun imajo upravičenci do delnega povračila stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve pravico prejeti nakazilo glede na to, da so po zaprtju posebnega računa dolžni podati poročilo, ki se glede na sprejeti sklep občinskega sveta obravnava tudi na seji in se nakazilo izvede po tej obravnavi? 

Iz 28. člena ZVRK izhaja, da lokalna skupnost povrne delno povračilo stroškov volilne kampanje organizatorju volilne kampanje (v nadaljevanju: organizator). Delno povračilo iz proračuna se povrne organizatorju na njegov transakcijski račun, saj je potrebno posebni transakcijski račun za volilno kampanjo zapreti preden se odda poročilo o financiranju volilne kampanje2, delno povračilo pa se izvrši na podlagi navedenega poročila3

1- Uradni list RS, št. 41/07, 105/08 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, 98/13. 
2 - Skladno s prvim odstavkom 16. člena ZVRK mora organizator volilne kampanje zapreti posebni račun za volilno kampanjo najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja. 
3 - Po prvem odstavku 19. člena ZVRK mora organizator za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti ali referenduma v lokalni skupnosti v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.