Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Stroški volilne kampanje

Številka: 331-2/2014/22 

Zadeva: Prošnja za mnenje v zvezi z volilno kampanjo 

Prejeli smo vaš dopis z dne 22. 5. 2014, v katerem na nas naslavljate vprašanja v zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) in sicer: 

 1. Kako ravnati v primeru, ko je potrebno občinsko takso plačati z gotovino, saj določene občine drugačnega načina poslovanja ne poznajo? Lahko iz volilnega računa naredimo povračilo založene gotovine? 
 2. Ali so stroški, ki so nastali na dan volitev, ko se zberejo člani stranke in skupaj čakajo na razglasitev rezultatov, strošek volilne kampanje? 

Ad 1) 
ZVRK v prvem odstavku 16. člena med drugim določa, da mora organizator vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno s posebnega računa volilne kampanje (v nadaljevanju: posebni račun). ZVRK torej zahteva, da mora organizator vse stroške volilne kampanje poravnavati s posebnega računa in pri tem implicira, da se računi za stroške volilne kampanje poravnavajo z obremenitvami v breme posebnega računa. Vendar, ker ZVRK neposredno ne prepoveduje plačil stroškov volilne kampanje z gotovino, ki je bila dvignjena s posebnega računa, je izjemoma, glede na posebne okoliščine posamičnega primera, opravičljiv tudi način plačila stroškov volilne kampanje z gotovino. Pri tem morajo biti izkazani razlogi za plačilo z gotovino ter da je bil denar dvignjen iz posebnega računa. 

Ad 2) 
Pri iskanju odgovora na vaše drugo vprašanje je treba izhajati iz določb ZVRK, ki govorijo o volilni kampanji in jih bo računsko sodišče uporabilo kot sodilo pri presoji pravilnosti oziroma utemeljenosti stroškov volilne kampanje v reviziji volilnih kampanj. Po drugem odstavku 1. člena ZVRK so volilna kampanja po tem zakonu vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. ZVRK v petem odstavku 1. člena določa, da se za volilno kampanjo štejejo zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi v zvezi z volilno ali referendumsko kampanjo. Po prvem odstavku 15. člena ZVRK so stroški volilne kampanje stroški, ki so potrebni za izvedbo volilne kampanje za posamezno kandidatno listo ali posameznega kandidata ali za izvedbo referenduma. Po četrtem odstavku istega člena se za stroške volilne kampanje štejejo vsi stroški iz tega člena, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo na obdobje iz 2. člena tega zakona. 

Kot izhaja iz predstavljenega zakonskega okvirja je namen volilne kampanje vplivati na odločanje volivk in volivcev pri glasovanju na volitvah. Ker se srečanje članov stranke, katerega namen je čakanje na razglasitev rezultatov, odvija v času ob zaprtju in po zaprtju volišč, to je v obdobju volilnega molka, ko volilna kampanje ni dovoljena (prvi odstavek 2. člena) in po zaprtju volišč, ko se je glasovanje že zaključilo, namen tovrstnega srečanja ni informiranje javnosti oziroma propaganda za javnost z namenom vplivati na glasovanje. Zato stroški takšnega srečanja ne morejo predstavljati stroškov volilne kampanje.