Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Obvestilo organizatorjem volilnih kampanj glede oddaje poročil o financiranju volilnih kampanj za lokalne volitve 2018

Številka: 405-2/2018/186

Računsko sodišče Republike Slovenije prejema številna vprašanja o tem, komu in na kakšen način mora organizator volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in volitve županov v letu 2018 oddati poročilo o financiranju volilne kampanje.

Po petem odstavku 18. člena Zakon o volilni in referendumski kampanji1 (ZVRK) mora, ne glede na določbo prvega odstavka 19. člena ZVRK, organizator volilne kampanje za volitve za člane v predstavniških in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti poročilo o financiranju volilne kampanje predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) preko spletnega portala te agencije. Oddaja poročila o financiranju volilne kampanje Računskemu sodišču Republike Slovenije ni več potrebna.

Skrajni rok za zaprtje posebnega transakcijskega računa je 18. 3. 2019, skrajni rok za oddajo poročil o financiranju volilne kampanje preko AJPES pa 2. 4. 2019.

Obveščamo vas tudi, da se aplikacija VRK na navedenem portalu AJPES trenutno še nadgrajuje z namenom, da bo organizatorju volilne kampanje omogočeno oddati več poročil v primeru, ko je imel odprt zgolj en transakcijski račun za navedene volitve. Nadgradnja bo predvidoma zaključena konec januarja 2019, o čemer bo Ministrstvo za javno upravo javnost naknadno obvestilo. Skupne organizatorje volilnih kampanj iz 5. odstavka 3. člena ZVRK zato tudi mi obveščamo, da z oddajo poročil o financiranju volilnih kampanj preko portala AJPES počakajo do konca januarja 2019.

Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani objavilo obvestilo o nadgradnji aplikacije VRK na portalu AJPES, ki je dostopno prek: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/.

1 Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13.