Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Financiranje volilne kampanje

Številka: 331-1/2018/54

Zadeva: Odgovor na vprašanje v zvezi z volilno kampanjo

Prejeli smo vprašanja različnih političnih strank v zvezi s financiranjem volilne kampanje.

I.
Različne politične stranke prosijo za odgovore na vprašanja v zvezi z izvajanjem Facebook oglaševanja oziroma oglaševanja na https://adwords.google.com/home (v nadaljevanju: spletno oglaševanje), pri čemer zatrjujete, da je plačilo v teh primerih možno le preko kreditne kartice. Pri tem navajate več primerov in sicer:

 • pojasnjujete, da imate poslovno kreditno-plačilno kartico, ki je vezana na transakcijski račun za redno poslovanje (v nadaljevanju: TRR za redno poslovaje) in sprašujete ali lahko s takšno kartico plačate račun in ga nato prefakturirate oziroma poravnate s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo (v nadaljevanju: volilni račun) na TRR za redno poslovaje;
 • sprašujete ali lahko račune poravnajo posamezniki (ob uporabi svojih plačilih kartic MasterCard, Visa) in predložijo zahtevek za povračilo politični stranki, ki jim izplačilo opravi z volilnega računa;
 • sprašujete ali mora stranka odpreti poseben t.i. Facebook račun za oglaševanje za neposredno izvajanje in plačevanje oglaševanja z volilnega računa.

Prav tako sprašujete, če lahko stroške goriva, ki se nanašajo na volilno kampanjo, plačate s kreditno kartico stranke ter potem prefakturirate in poravnate z volilnega računa na TRR za redno poslovaje.

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) se je že v revizijah, pa tudi v objavljenem mnenju št. 331-2/2014/22 z dne 29. 5. 2014 opredelilo o možnosti drugačnih načinov plačevanje stroškov s posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo oziroma volilnega računa. Tako je v navedenem mnenju zapisalo, da Zakon o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) v prvem odstavku 16. člena določa, da mora organizator vse stroške volilne kampanje poravnavati izključno z volilnega računa, kar pomeni, da se računi za stroške volilne kampanje poravnavajo z obremenitvami v breme volilnega računa. Vendar, ker ZVRK neposredno ne prepoveduje plačil stroškov volilne kampanje z gotovino, ki je bila dvignjena z volilnega računa, je izjemoma, glede na posebne okoliščine posamičnega primera, opravičljiv tudi način plačila stroškov volilne kampanje z gotovino. Pri tem morajo biti izkazani razlogi za plačilo z gotovino ter da je bil denar dvignjen z volilnega računa.

Namen zahteve iz prvega odstavka 16. člena ZVRK, da se vsa sredstva za volilno kampanjo zberejo na volilnem računu in z njega tudi porabljajo za te namene, je v tem, da se zagotovi preglednost financiranja volilne kampanje. Takšna zakonska zahteva vodi do centraliziranega zbiranja in porabe denarnih sredstev za volilno kampanjo ter dokumentacije za plačila v tej zvezi in omogoča organizatorju volilne kampanja učinkovitejše vodenje kampanje. Zato je treba račune za volilno kampanjo izstaviti organizatorju volilne kampanje in ta jih mora plačati z volilnega računa. 

Ker se v volilnih kampanja uvajajo vedno nove oblike oglaševanja ali drugega promoviranja kandidatov na volitvah, predvsem na spletnih omrežjih, mora sistem plačevanja takšnih storitev kot ga ureja ZVRK, omogočati organizatorju volilne kampanja, da lahko uporabi takšne storitve za promocijske aktivnosti v kampanji. Računsko sodišče vseh načinov plačevanja oglaševanja za objave na spletu, ki jih zahtevajo izvajalci, ne pozna, zato se ne moremo opredeliti o vseh konkretnih oblikah, menimo pa, da se v utemeljenih primerih lahko uporabijo tudi modificirane oblike plačevanja kot jih opisujemo v nadaljevanju. 

Menimo, da organizator volilne kampanje lahko odpre poseben t.i. Facebook račun (»Facebook account«), kar mu omogoča centralno naročanje oglasnih vsebin. Navedeni pristop zagotavlja, da se bodo izstavljeni računi glasili na stranko, kar bo dokaz o nastanku stroška, ki se nanaša na volilno kampanjo. V primerih, ko poravnavanje takšnih računov ne bo mogoče izvesti drugače kot s kartico, ki je vezana na transakcijski računa za redno poslovanje ali preko mehanizma plačil »Paypal« pa menimo, da stranka lahko tak račun poravna na dva načina:

 1. politična stranka prejeti račun plača s plačilni kartico s TRR za redno poslovaje ali kakšne druge oblike plačilnega računa (npr. IBAN račun) ali 
 2. fizična oseba plača s svojega transakcijskega računa ali kakšne druge oblike plačilnega računa (npr. PayPal), nato pa ji stranka v vlogi organizatorja povrne denar z volilnega računa na podlagi predložene originalne liste, ki dokazuje opravljeno plačilo računa. 

Poravnava računa pod točko 1 poteka tako, da stranka v vlogi njenega rednega poslovanja izstavi interni račun stranki v vlogi organizatorja volilne kampanje. Stranka v vlogi organizatorja volilne kampanje navedeni račun poravna z nakazilom denarja z njenega volilnega računa na TRR za redno poslovaje. V primeru pod točko 2 zgoraj pa stranka v vlogi organizatorja iz njenega volilnega računa poravna/refundira račun/obračun, ki jih ga predloži fizična oseba, kot dokaz za opravljeno plačilo/storitev. V vseh teh primerih se morajo računi nanašati na storitve volilne kampanje in morajo biti izdani organizatorju. V teh primerih mora organizator volilne kampanje shraniti kopijo zapisa oglasa, ki je bil plačan kot strošek volilne kampanje. Prav tako je zelo pomembno, da se v Facebook računu vodi evidenca vseh izvedenih naročil storitev oglaševanja kar se šteje za revizijsko sled, ki mora biti pri reviziji dostopna računskemu sodišču. 

Glede popolne decentralizacije izvajanja volilne kampanje, ki se nanaša na spletno oglaševanju, ko bi fizične osebe v svojem imenu naročale ali oblikovale oglase za kampanjo in jih pošiljale v objavo ter plačevale račune za različne stroške v tej zvezi in nato njihovo refundacijo zahtevale od organizatorja kampanje, pa je računsko sodišče zadržano. Zato se o tem vprašanju računsko sodišče ne more dokončno opredeliti in bomo stališče zavzeli šele v revizijah ob preučitvi vseh relevantnih okoliščin posameznih primerov. V teh primerih namreč obstaja veliko tveganje, da v poročilu o financiranju kampanje ne bodo zajeti vsi računi, ki se nanašajo na volilno kampanjo. Brez dvoma, če fizična oseba povračila stroškov volilne kampanje od organizatorja kampanje ne zahteva, gre za druge oblike prispevek fizične osebe in je treba o njem tudi poročati. Če pa so torej računi za storitve volilne kampanje v izjemnih primerih izdani na fizično osebo, ki jih tudi plača, sme organizator povrniti denar fizični osebi v breme sredstev na volilnem računu. V teh primerih mora organizator volilne kampanje shraniti kopijo zapisa oglasa, ki je strošek volilne kampanje.

Menimo, da se lahko tudi stroški nakupa bencina na bencinskih servisih plačujejo kot je opisano zgoraj pod točko 1 ali 2. 

II.
Glede vprašanja v zvezi z zadolževanjem politične stranke za namene volilne kampanje pa podajamo odgovor v nadaljevanju.

Politične stranke se lahko zadolžujejo po pravilih in od oseb iz:

 • Zakona o političnih strankah(1) , pri čemer se kredit črpa na TRR politične stranke za redno poslovaje;
 • ZVRK, pri čemer se kredit črpa na volilni račun politične stranke. V tem primeru se mora kredit poplačati skladno s 16. členom ZVRK v 30 dneh pred zaprtjem navedenega računa.

III. 
Obveščamo vas tudi, da je Računsko sodišče objavilo novo mnenje v zvezi z upravičenimi prejemniki nakazil v humanitarne namene. Naše mnenje z dne 20. 4. 2018 je objavljeno na naši spletni strani.