Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Financiranje svetniških skupin občinskega sveta

Številka: 1415-1/2008-58 

Zadeva: Mnenje - financiranje svetniških skupin občinskega sveta 

Dne 11. 9. 2008 smo prejeli vaše zaprosilo za svetovanje v zvezi s financiranjem svetniških skupin občinskega sveta. 

Med pristojnostmi Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) v Zakonu o računskem sodišču1 sta tudi revizijska pristojnost in pristojnost svetovanja uporabnikom javnih sredstev. Računsko sodišče lahko na podlagi 21. člena ZRacS-1 svetuje uporabnikom javnih sredstev glede javnofinančnih vprašanj, ne more pa presojati o konkretnem vprašanjih. Mnenje o tem bi lahko podalo le, če bi pri uporabniku javnih sredstev opravilo revizijo. 

Računsko sodišče se je v izdanih revizijskih poročilih o Pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje z 29. 11. 2001, Pravilnosti poslovanja Mestne občine Celje z 19. 4. 2003 ter Pravilnosti poslovanja Mestne občine Ljubljana z 17. 11. 2004 ter 13. 12. 2005 opredelilo do financiranja svetniških skupin občinskega sveta. 

Glede financiranja svetniških skupin občinskega sveta je računsko sodišče zavzelo naslednje stališče: 

"Predpisi s področja lokalne samouprave financiranja svetniških klubov oziroma klubov članov občinskega sveta ne urejajo. Ker pa je njihovo delovanje namenjeno izvajanju nalog mestnega sveta, lahko občina v smislu 35. člena Zakona o lokalni samoupravi namenja del sredstev za delovanje mestnega sveta tudi njihovemu delovanju."

Opozarjamo, da je potrebno financiranje svetniških kubov oziroma svetniških skupin opredeliti v aktu občine ter podrobno določiti merila in kriterije, ki bodo opredelila enake materialne potrebe za vse člane občinskega sveta (ne le člane svetniških skupin) in bodo zagotovilo za vzpostavitev nujne povezave porabe z dejanskimi potrebami za namen delovanja občinskega sveta. 

1: Uradni list RS, št. 11/01.