Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Drugi odstavek 22. člena Zakon o političnih strankah

Številka: 330-4/2014/6 

Zadeva: Prošnja za pojasnilo glede drugega odstavka 22. člena Zakon o političnih strankah 

Dne 21. 1. 2014 smo prejeli vaš dopis, v katerem sprašujete za mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) v povezavi z drugim odstavkom 22. člena Zakona o političnih strankah (v nadaljevanju: ZPolS).

Sprašujete, kako naj stranka ugotovi, ali je dobavitelj na računu navedel tržno ceno (ceno po ceniku: v nadaljevanju: tržna cena) ali morda nižjo in s tem postavil politično stranko (v nadaljevanju: stranka) v bolj ugoden položaj. Sprašuje tudi, kako naj stranka ravna v primeru, ko prejme račun, ki stranko postavlja v bolj ugoden položaj ter od kdaj se šteje 30 dnevni rok za nakazilo razlike v humanitarne namene. 

Nejasnosti vzbuja nova ureditev, ki jo je uzakonil ZPolS-E v 25. členu, da stranke ne smejo prejemati prispevkov od pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost. Ta rešitev se nanaša tudi na nedenarne prispevke v obliki popustov. Pri tem pa se postavlja temeljno vprašanje, kdaj gre za nedovoljen popust. 

Računsko sodišče bo v revizijah poslovanja političnih strank lahko revidiralo tudi, ali je izvajalec storitve ali prodajalec izdelka odobril stranki nedenarni prispevek v obliki popusta ali oprostitve plačila. Pri tem pa bo potrebno kot sodilo, ali gre za previsok popust, upoštevati višino popusta oziroma ceno, ki jo izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem, tako kot je to bilo določeno za financiranje volilnih in referendumskih kampanj v tretjem in četrtem odstavku 15. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK) – ta člen je bil spremenjen z zadnjo novelo ZVRK. Vsako večje znižanje cene, kot to, ki ga izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem, bo računsko sodišče obravnavalo kot izredni popust in s tem kot nedovoljen prispevek stranki. Takšno sodilo je računsko sodišče upoštevalo pri revidiranju volilnih in referendumskih kampanj, ki jih je v preteklih letih izvajalo skladno z ZVRK. V ZPolS ni določeno, da mora izvajalec storitve ali prodajalec na računu, ki ga izstavi organizatorju volilne kampanje, navesti višino popusta, po drugi strani pa tudi Zakon o davku na dodan vrednost v zgoraj navedeni določbi implicira, da so mogoča tudi znižanja cen in popusti, ki so vključeni v ceno na enoto. Zato se stranka ne more zanesti, da ji, če na izdanem računu dobavitelja ali izvajalca ni naveden popust, ni bil dan izreden popust in s tem tudi nedovoljen prispevek. Zato mora stranka pridobiti čim več zagotovil, da v primeru cene, ki jo plačuje, ne gre za izredni popust in s tem za nedovoljen prispevek stranki. Pri tem se je treba zavedati, da če je dobavitelj dal stranki nedovoljen popust, je se tem storil prekršek po 3. točki prvega odstavka 29. člena ZPolS. Po 5. točki prvega odstavka 28. člena ZPolS pa se z globo od 6.000 do 30.000 evrov kaznuje za prekršek tudi stranka, ki prejme sredstva, prispevke ali drugo premoženjsko korist iz nedovoljenih virov in jih ne nakaže v humanitarne namene v 30 dneh od prejema (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen v povezavi z devetim odstavkom 22. člena). Po drugem odstavku 28. člena ZPolS se kaznuje tudi odgovorna oseba stranke, ki stori navedeni prekršek.