Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Dovoljeni popusti organizatorjem volilnih kampanj

Številka: 331-2/2014/21 

Zadeva: Dovoljeni popusti organizatorjem volilnih kampanj 

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je po telefonu dobilo prošnjo za odgovor na vprašanje o dovoljenih popustih organizatorjem volilnih kampanj (v nadaljevanju: organizator). 

Odgovor na to vprašanje je treba pridobiti izhajajoč iz ureditve prispevkov organizatorju v Zakonu o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK). Tako je treba izhajati iz petega odstavka 14. člena ZVRK, ki določa, da državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače. Določa tudi, da pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, lahko prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo. V drugem odstavku 14. člena ZVRK pa je določeno, da je - poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka - prispevek za volilno kampanjo tudi vsak:

 • nedenarni prispevek,
 • brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje,
 • prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali
 • prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb.

Po navedenih določbah organizatorji ne smejo prejemati prispevkov od pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, in sicer niti denarnih, niti drugih oblik prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK. Ta omejitev se nanaša tudi na opravljanje storitev ali prodajo blaga organizatorju pod pogoji, ki ga postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge uporabnike storitev oziroma kupce blaga teh oseb, torej se nanaša tudi na določeno kategorijo popustov organizatorju. 

Računsko sodišče je do sedaj v revizijah volilnih in referendumskih kampanj kot sodilo, ali gre za previsok popust, upoštevalo višino popusta oziroma ceno, ki jo izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem, tako kot je to bilo določeno za financiranje volilnih in referendumskih kampanj v tretjem in četrtem odstavku 15. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ta člen je bil spremenjen z zadnjo novelo ZVRK. Pri tem se je oprlo tudi na interne akte izvajalca ali dobavitelja, ki določajo njegovo politiko popustov. Upoštevaje to izhodišče je lahko določen izvajalec ali dobavitelj vse organizatorje v določenih volitvah enako obravnaval oziroma jim dal enako višino popusta. Vsako večje znižanje cene, kot to, ki ga je izvajalec storitve ali prodajalec zaračunaval za isto ali podobno storitev ali blago drugim naročnikom oziroma kupcem, je računsko sodišče obravnavalo kot izredni popust.