Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Nadzor ministrstva na delom posrednih proračunskih uporabnikov

Številka: 339-1/2011/66

Zadeva: Nadzor ministrstva na delom posrednih proračunskih uporabnikov

Prejeli smo vaš elektronski dopis z dne 22. 8. 2011, kjer pojasnjujete, da ste skrbnica pogodbe o izvajanju financiranja in nadzoru izvajanja financiranja agencije iz področja ministrstva, da ste na odredbi za plačilo navedena kot strokovna služba ter prva, ki podpiše odredbo za plačilo. Prosite za našo oceno vaše odgovornosti pri podpisovanju odredb za izplačilo in komentar glede vaše pristojnosti nadzora zakonitosti, učinkovitosti in uspešnosti dela agencije. 

V vašem vprašanju odpirate zelo kompleksno vprašanje nadzora ministrstva na delom posrednih proračunskih uporabnikov iz pristojnosti ministrstva, ki mu je Računsko sodišče je zlasti v revizijah predloga zaključnega računa Republike Slovenije za leta 2008, 2009 in 2010 dalo velik poudarek. Tako je očitalo ministrstvu kršitev 71. člena Zakona o javnih financah, tudi če je posredni uporabniki pri porabi proračunskih sredstev, ki mu jih je nakazalo ministrstvo, izvršil različne nepravilnosti. Iz navedenih kršitev izhaja zaključek, da mora ministrstvo pri financiranju posrednih uporabnikov proračuna izvajati določen nadzor nad pravilno, gospodarno in učinkovito porabo proračunskih sredstev pri posrednih uporabnikih ― to se nanaša zlasti na nenamensko rabo, nedovoljena preplačila ali avanse. Predlagamo vam, da v navedenih revizijskih poročilih, ki so oziroma še bodo objavljena na naših spletnih straneh, preučite številne kršitve 71. člena Zakona o javnih financah in iz tega razberete kako ukrepati, da se tudi na vašem ministrstvu opisanim kršitvam predpisov izognete. Načinov kako mora ministrstvo z izvajanem mehanizmov določenih v pogodbi o financiranju (ne samo preko predstavnikov v svetu) izvajati nadzor je več in so različni. Glede na to, da vaše vprašanje ni dovolj konkretno, tudi naš odgovor v tej fazi ne more biti natančnejši. 

Glede odgovornost skrbnika pogodbe naš pa dodajamo, da Računsko sodišče kot odgovorno osebo v revizijah države oziroma ministrstev navede Vlado Republike Slovenije oziroma ministre. Seveda pa lahko ministri pod predpisanimi pogoji uveljavljajo odgovornost tudi od javnih uslužbencev, glede na njihove pristojnosti pri izvršitvi nepravilnosti ali nesmotrnosti.