Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Dvig cen storitev

Dne 16. 6. 2010 smo prejeli vaš dopis, v katerem nas sprašujete za mnenje glede možnosti dviga cen storitev zaradi uveljavitve Zakona o minimalni plači (v nadaljevanju: ZMinP, Uradni list RS, št. 13/10), ki je povzročil dvig minimalne plače. Ker gre za bistveno spremenjene okoliščine, ki jih pri pripravi ponudb niste mogli pričakovati niti predvideti, ste naročniku predlagali dvig pogodbene vrednosti. 

Kot razumemo iz dopisa, imate sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev z javnim naročnikom. Minimalna plača, ki je od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010 znašala 597,43 evrov, se je s sprejemom ZMinP za delo, opravljeno od 1. marca 2010 dalje, povišala na 734,15 eurov. 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10) v 41. členu, kot tudi prej veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09, 31/09, 59/09, 96/09) v 37. členu urejata prepoved valorizacije v pogodbah, ki jih za obdobje do enega leta sklepajo pravne osebe javnega sektorja po ZJF. Denarne obveznosti v takšnih pogodbah morajo biti izražene v nominalnem znesku brez valorizacijske klavzule, denarne obveznosti v večletnih pogodbah pa se lahko valorizirajo na način in do višine, ki je določena s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). V veljavnih predpisih, ki jih mora pri sklepanju pogodb spoštovati javni naročnik, torej ni predvidena možnost dviga cen storitev zaradi citiranega dviga plač. 

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1) sicer v 112. členu ureja razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, vendar je to predmet presoje vsakega konkretnega pogodbenega razmerja, v katero računsko sodišče ne more posegati. 

Ne glede na zapisano, pa je tudi zakonodajalec predvidel možnost, da bi se lahko delodajalci zaradi občutnega enkratnega povečanja zneska minimalne plače znašli v nepremostljivih težavah, zato ZMinP v prehodnih določbah omogoča postopen prehod na zakonsko določeno višino minimalne plače do 1. januarja 2012.