Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Dodelitve transfera

Številka: 1415-1/2008-29

Dodelitve transfera

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v 53. členu določa, da se sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, pod pogoji in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. Postopki dodelitve transferov so predpisani bodisi v Pravilniku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije2 (v nadaljevanju: PPIPro) v poglavju 12, bodisi v področnih zakonih, ki urejajo posamezno področje (kulturo, šport...). Ob tem je potrebno poudariti, da se določila PPIPro za občine uporabljajo smiselno.

Tako PPIPro kot področni zakoni predpisujejo tudi izjeme, ko transferov ni potrebno dodeliti z javnim razpisom. PPIPro v 215. členu določa izjeme, za katere se določbe poglavja ne uporabljajo. Mednje med drugim uvršča tudi nosilce javnih pooblastil in društva, ki delujejo v javnem interesu, če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim podzakonskim predpisom ali s sklepom vlade ali pristojnega ministra. Glede na navedeno računsko sodišče ni štelo za nepravilnost financiranja društev, če so ta imela veljaven status društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva pa so jim bila dodeljena brez javnega razpisa na podlagi akta občine, sklepa župana ali občinskega sveta. Poudarjamo pa, da morajo biti v primeru izjem izpolnjene vse okoliščine, ki jih predpisi zahtevajo. 

Odgovor na vprašanje, ali sredstva podeliti z razpisom ali z neposredno pogodbo, je torej odvisen od statusa društva, ki mu občina želi dodeliti sredstva (ali ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu) in od izpolnjevanja drugega pogoja (da bodo sredstva dodeljena na podlagi akta občine) ter od same usmeritve občine pri morebitnem dodeljevanju sredstev društvom, ki delujejo v javnem interesu. Tudi če ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu, to namreč še ne pomeni, da mu bodo sredstva nujno podeljena z neposredno pogodbo. Javni razpis namreč zagotavlja javnost postopka dodelitve transferov in s tem dostopnost do sredstev vsem potencialnim izvajalcem posameznega programa, kar zagotavlja transparentnost porabe sredstev in enako obravnavo potencialnih izvajalcev programa. 

1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
2: Uradni list RS, št. 50/07