Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Višina regresa za prehrano

Številka: 1412-1/2008-3

Zadeva: Višina regresa za prehrano

Prejeli smo vaše zaprosilo za svetovanje v zvezi z dopustno višino regresa za prehrano.

V Zakonu o delovnih razmerjih je pravica do povračila stroškov za prehrano urejena le splošno (130. člen), višina povračila v zakonu ni določena - glede določitve višine povračila zakon napotuje na kolektivne pogodbe. Vendar pa je za javni sektor in s tem tudi (izrecno) za javne zavode pravica zaposlenih (s tem pa tudi obveznost delodajalca - javnega zavoda) do regresa za prehrano med delom urejena v posebnem zakonu, to je v Zakonu o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (v nadaljevanju: ZPSDP)1. ZPSDP v 2. členu določa, da se prejemki, ki jih zakon ureja (in so našteti v 1. členu), izplačujejo pod pogoji in na način, določen s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo izplačevanje teh prejemkov, v višini, ki je določena s tem zakonom. Višina regresa za prehrano je določena v 7. členu zakona, v 11. členu pa je določen način usklajevanja te cene (znesek iz 7. člena tega zakona se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo). V 13. členu ZPSDP je določeno, da se z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo uporabljati določbe kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom. Glede na navedeno lahko javni zavodi zaposlenim izplačujejo regres za prehrano v trenutno veljavni višini 3,55 evra za vsak dan prisotnosti na delu (Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov, Uradni list RS, št. 5/08). Za višja izplačila v predpisih ni podlage. Davčni predpisi (predvidevam, da ste imeli z oznako uredba v vašem dopisu v mislih Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) določajo izključno pravila glede obdavčitve posameznih prejemkov, v kolikor so ti zaposlenim s strani delodajalca izplačani, nikakor pa ne morejo predstavljati podlage, na kateri bi bilo mogoče utemeljiti upravičenost zaposlenih do posameznih izplačil. Z davčnimi predpisi se ne morejo določati delovnopravne pravice zaposlenih.

1: Uradni list RS, 87/97, 9/98 in 48/01.