Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Sklepanje aneksa k pogodbi za opravljanje pravnih storitev

Številka: 1409-1/2009-4

Zadeva: Mnenje v zvezi s sklepanjem aneksa k pogodbi za opravljanje pravnih storitev

Prejeli smo vaše zaprosilo za strokovno mnenje v katerem sprašujete:

ali lahko sklenete (oziroma ali je sploh možno skleniti) aneks k pogodbi (ki je v priponki zaprosila, prav tako ponudba), in sicer na zahtevo naročnika, za podaljšanje veljavnosti pogodbe; in če lahko sklenete aneks, do kdaj?

Navajate, da je do sedaj bilo porabljeno od 47.400,00 EUR z DDV le 3.459,60 EUR z DDV, ostalo pa je še 43.940,40 EUR z DDV. Pogodba poteče 31. 12. 2009.

Uvodoma želimo v zvezi s predloženo pogodbo št. 2523-09-600027 z dne 2. 3. 2009 med vami (naročnikom) in odvetnikom (izvajalcem) za Izvajanje pravnih storitev v zvezi s problematiko ravnanja z zahtevki pri uveljavljanju nepremoženjske škode povzročene s strani zaščitenih živalskih vrst (v nadaljevanju: pogodba) izrecno poudariti, da to mnenje ne predstavlja mnenja o morebitni ustreznosti /neustreznosti oddaje naročila pravnih storitev po pogodbi, saj Računsko sodišče Republike Slovenije to lahko stori le na podlagi izvedene revizije v skladu z Zakonom o računskem sodišču (v nadaljevanju: ZRacS-1), poleg tega pa navedeno tudi ni predmet vaših vprašanj.

V zvezi z vašima vprašanjema je nujno najprej poudariti, da je potrebno načeloma najti za vsako spremembo pogodbe - sklenitev aneksa - predhodno ustrezno pravno podlago v zakonu.

3. člen pogodbe določa, da se pogodba sklepa za obdobje do 31. 12. 2009. 4. člen
pogodbe pa določa med drugim, da znaša predvidena pogodbena vrednost brez DDV največ do 39.500,00 EUR, z DDV v višini 20% pa 47.400,00 EUR, ter da se naročnik ne zavezuje, da bo naročil storitve do te vrednosti.

Iz zgoraj citiranih določb pogodbe po našem mnenju dovolj jasno izhaja, da sta pogodbeni stranki le-to sklenili za obdobje do 31. 12. 2009, ter da se naročnik ne zavezuje, da bo naročil storitve do vrednosti, določene v 4. členu le-te.

Naročnik je torej s pogodbo pridobil pravico naročiti pri izvajalcu določene pravne storitve v obdobju do 31. 12. 2009 do največ 47.400,00 EUR z vključenim 20% DDV, izvajalec pa je prevzel obveznost tako naročene pravne storitve v obdobju do 31. 12. 2009 izvesti (posledično pa je tudi seveda pridobil pravico prejeti plačilo za naročene in izvedene storitve v skladu s pogodbo) do največ navedenega zneska.

Naročnik na t.i. klasičnem sektorju mora pri oddaji javnih naročil ravnati v skladu Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-2), pri čemer predstavljajo posamezne določbe ZJN-2 določeno konkretizacijo razmeroma abstraktnih določb ZJN-2, ki opredeljujejo temeljna načela javnega naročanja.

Upoštevajoč določbe pogodbe in ZJN-2, s poudarkom na temeljnih načelih javnega naročanja, menimo, da navedenih (zneskovno) neizkoriščenih del po pogodbi ni mogoče prenesti / razširiti na novo, daljše obdobje, kot bi to želeli urediti z aneksom k pogodbi.

Glede na vse navedeno menimo, da naj v konkretnem primeru sklenitev aneksa k pogodbi za podaljšanje veljavnosti pogodbe ne bi bila primerna in bi bilo potrebno za oddajo predmetnih storitev v novem ustrezno določenem obdobju izvesti nov ustrezen postopek javnega naročanja, upoštevajoč ZJN-2.