Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Mnenje o vprašanju, ali so zaposleni, ki opravljajo terensko delo, upravičeni do žetonov za mestni potniški promet

Številka: 1421-2/2006-5
Datum: 19. 6. 2006

Vprašanje:

Ali so zaposleni, ki opravljajo terensko delo, upravičeni do žetonov za mestni potniški promet?

MNENJE:

Iz posredovanega vprašanja izhaja, da center za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) za povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela zaposlenim izplačuje kot povračilo vrednost mesečne vozovnice. Za povračilo stroškov, ki jih imajo zaposleni pri opravljanju terenskega dela, pa jim CSD zagotovi žetone LPP, saj nimajo službenega vozila.

Menimo, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela v višini vrednosti mesečne vozovnice LPP ni sporno, saj gre za povrnitev stroškov v višini cene javnega prevoza. V 8. členu Zakona o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01), v Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (42. člen) in Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (103. člen) ni podrobneje definirano, na kašen način se strošek javnega prevoza ugotovi (seštevek cen posameznih prevozov ali mesečne vozovnica). Menimo, da je pri obračunavanju stroškov prevoza na delo in z dela relevantno le dejstvo, ali na relaciji od delavčevega doma do delovnega mesta obstaja javni prevoz ali ne, ne pa tudi dejstvo, ali delavec ta prevoz dejansko uporablja.

Menimo, da imajo zaposleni poleg pravice do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela tudi pravico do povračila stroškov, ki nastanejo pri opravljanju terenskega dela. V predpisih in kolektivni pogodbi povračilo stroškov za terensko delo sicer ni posebej urejeno, vendar po našem mnenju iz določila 130. člena Zakona o delovnih razmerjih izhaja, da tudi ti stroški spadajo med stroške v zvezi z delom, katerih povračilo zagotovi delodajalec. 

Računsko sodišče se doslej v revizijah ni opredelilo do obravnavanega vprašanja, zato to mnenje računskega sodišča na podlagi 46. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 91/01) ne zavezuje.