Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Prejeli smo vaše elektronsko vprašanje z dne 1. 10. 2010, ali se strinjamo, da je potrebno soglasje ustanovitelja za izplačilo sredstev delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pri tem pa med drugim navajate, da se delovna uspešnost, ki se iz tega naslova lahko deli, ne izplačuje vedno iz presežka javnega zavoda ter prilagate vaše vprašanje naslovljeno na ministrstvo, kjer odpirate s tem povezane dileme. 

Vprašanje, ki ga zastavljate, se nanaša na poslovanje uporabnikov javnih sredstev pri katerih Računsko sodišče opravlja nadzor porabe javnih sredstev in jim v skladu z Zakonom o računskem sodišču1 (v nadaljevanju: ZRacS-1) lahko tudi svetuje o javnofinančnih vprašanjih. 

Preučili smo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju2 (v nadaljevanju: ZSPJS), Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu3 (v nadaljevanju: Uredba), navedeno mnenje ministrstva ter argumente iz vašega vprašanja ministrstvu. Pri tem ugotavljamo, da vprašanja odločanja o tej delovni uspešnosti ni mogoče obravnavati ločeno od metodologije določanja dovoljenega obsega sredstev za izplačilo tega dela plače. 

Odločanje o izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ureja ZSPJS v 22. j in 22. k členu ter Uredba v 4. in 8. členu. Ugotavljamo, da Uredba pri določitvi "dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu" iz 1. odstavka 5. člena (v nadaljevanju: "dovoljen obseg sredstev") izhaja iz letnega poročila javnega zavoda oziroma v njem ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pri tem Uredba v 1. odstavku 3. člena določa, da sme obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti pri določitvi "dovoljenega obsega sredstev" znašati največ 60 odstotkov dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (povečane skladno s 2. odstavkom 3. člena Uredbe). "Dovoljeni obseg sredstev" iz obrazca iz Uredbe (v nadaljevanju: Obrazec) se določi na podlagi podatkov iz letnega poročila.

Vendar pa ZSPJS in Uredba teh rešitev nista dosledno izpeljala, in sicer:
ZSPJS v 22. j členu in Uredba v 7. členu ne zahtevata, da bi moral uporabnik iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu izkazovati presežek prihodkov nad odhodki (izkazovati mora vsaj izravnane prihodke in odhodke).
"Dovoljen obseg sredstev" se upoštevaje 3. člen in Obrazec določi tako, da se presežku prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu prišteje izplačan akontativni obseg sredstev delovne uspešnosti. Uredba v okviru sistema akontativnega izplačevanja iz 4. člena omogoča, da se tovrstna delovna uspešnost izplačuje že med letom, v skladu s sprejetim finančnim načrtom uporabnika proračuna. V tem primeru gre za stroške plač, ki bremenijo prihodke tekočega leta, pred ugotovitvijo presežka prihodkov nad odhodki. Finančni načrt uporabnika proračuna določi organ upravljanja, skladno z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Tudi delitev nejavnih virov za financiranje javne službe se ne izvaja na način delitve presežka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
ZSPJS v 22. k členu določa, da višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi sindikati. Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ pristojen za njihovo imenovanje.
Uredba v 8. členu ne določa eksplicitno, da o določitvi "dovoljenega obsega sredstev" oziroma o razliki iz vrstice 5 Obrazca odloči ustanovitelj. Določa le, da mora uporabnik proračuna letno poročilo, ki ga je sprejel organ upravljanja, ter Obrazec poslati ustanovitelju v določenem roku.

Iz navedenega zaključujemo, da je, če gre pri določanju "dovoljenega obsega sredstev" in razlike iz vrstice 5 Obrazca po vsebini tudi za porabo presežka prihodkov na odhodki, ugotovljenega v letnem poročilu javnega zavoda, potem je pri sprejemanju te odločitve potrebno ravnati skladno z aktom o ustanovitvi javnega zavoda oz. področnim zakonom, ki urejajo porabo presežka prihodkov na odhodki.

1 - Uradni list RS, št. 11/01.
2 - Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10. 
3 - Uradni list RS, št. 97/09.