Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Te vsebine so:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente:
  • revizijska poročila in druga poročila, ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx), ter
  • razne predstavitve (npr. infografike, plakati, priročniki);
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve;
 • za vizualno popestritev vsebin tem, novic in člankov uporabljamo fotografije in drugo slikovno gradivo, s katerim upravljamo; fotografije in drugo slikovno gradivo so podnaslovljeni, vsebujejo podatke o viru in imajo vneseno alternativno besedilo, ne vsebujejo pa podrobnejših opisov slik ali transkripcij besedil, saj bi prilagoditev pomenila nesorazmerno breme;
 • shema organizacijske strukture računskega sodišča.

Izjava o dostopnosti

Odgovorna oseba za mednarodno sodelovanje

dr. Dijana Možina Zupanc

vodja kabineta predsednika in koordinatorka za mednarodne odnose

Mednarodne povezave

Mednarodno sodelovanje

Računsko sodišče Republike Slovenije ima vidno in aktivno vlogo pri sodelovanju v različnih mednarodnih forumih, saj gre za pomemben element razvijanja in strateškega usmerjanja institucije. Poleg krepitve sodelovanja z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami je aktivno udejstvovanje pri mednarodnih aktivnostih namenjeno širjenju sposobnosti in znanju zaposlenih ter skrbi za uveljavitev interesov računskega sodišča ter prepoznavnosti institucije v mednarodnih merilih.

V multilateralne odnose se je računsko sodišče vključilo že kmalu po svoji ustanovitvi, leta 1995, z včlanitvijo v INTOSAI (Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij) in EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij). Odtlej se njegovi predstavniki redno udeležujejo kongresov, konferenc, seminarjev, srečanj in posvetovanj v okviru teh organizacij, pri tem pa selektivno uveljavljajo svojo prisotnost in vpliv predvsem v tistih dejavnostih, za katere je Računsko sodišče Republike Slovenije najbolj zainteresirano.

Poleg tega predstavniki računskega sodišča aktivno sodelujejo tudi na dogodkih v okviru Kontaktnega odbora vrhovnih revizijskih inštitucij držav članic Evropske unije (Contact Committee), sestankov Višegrajske skupine (V4+2) ter nekaterih relevantnih srečanj EURORAI (Evropska organizacija regionalnih zunanjih revizijskih institucij javnih financ).

Računsko sodišče vedno bolj razvija in poglablja tudi bilateralne odnose z vrhovnimi revizijskimi institucijami z izmenjavo mnenj, izkušenj in zaposlenih ter z izvajanjem skupnih revizij in sodelovanjem pri organizaciji skupnih mednarodnih dogodkov. Uradni obiski predstavnikov računskega sodišča v tujini in sprejemi predstavnikov tujih vrhovnih revizijskih institucij v Sloveniji krepijo mrežo pri naslavljanju podobnih izzivov, s katerimi se institucije srečujejo.

Predstavniki računskega sodišča so aktivni člani različnih mednarodnih delovnih skupin, ki so še posebej relevantne za delovanje in uresničevanje pristojnosti institucije. Računsko sodišče sodeluje tudi z državami, ki se šele vključujejo v procese približevanja Evropski uniji, in jim nudi tako tehnično kot strokovno pomoč. V teh aktivnostih so izkušnje Računskega sodišča Republike Slovenije v veliko pomoč pri uveljavitvi pravnih okvirov za državne revizijske institucije in oblikovanju strategije za ozaveščanje državljanov in državnih institucij o pomembnosti učinkovitega nadzora na področju javne porabe.

Z raznolikim udejstvovanjem na mednarodnem parketu je računsko sodišče v zadnjem času širše uveljavljeno na področju revidiranja vsebin, ki so vizionarsko zastavljene in naslavljajo ključne družbene, okoljske in druge globalne izzive. V tem pogledu se računsko sodišče zaveda odgovornosti slediti tudi ciljem trajnostnega razvoja in Agendi 2030. Prav tako pa je Računsko sodišče Republike Slovenije eno izmed bolj prepoznavnih tovrstnih institucij na področju inovativnega sodelovanja z različnimi javnostmi in prilagajanja komunikacije s sodobnimi pristopi.

Čeprav je Računsko sodišče Republike Slovenije med manjšimi v primerjavi z večino drugih tovrstnih institucij, več kot uspešno uveljavlja svoje strokovne in organizacijske interese v mednarodnem prostoru. Prav mednarodna primerljivost njegovega dela in njegovih rezultatov je hkrati dokaz o pravilnosti njegovih razvojnih usmeritev, še bolj pa obveza, da se ves čas že vnaprej pripravlja in usposablja tudi za prihodnje, najverjetneje še zahtevnejše in kompleksnejše naloge in izzive, ki bodo vse bolj prepleteni in soodvisni tudi na mednarodni ravni.

Zadnje mednarodne aktivnosti >

 

Resolucije

Generalna skupščina Združenih narodov je na 66. zasedanju 2. decembra 2011 sprejela Resolucijo Spodbujanje učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in preglednosti javne uprave s krepitvijo vrhovnih revizijskih institucij, ki pomeni mejnik v skoraj 60-letni zgodovini obstoja organizacije INTOSAI (Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij). Generalna skupščina namreč prvič izrecno priznava naslednje:

 • vrhovne revizijske institucije lahko svoje naloge opravljajo objektivno in učinkovito, le če so neodvisne od revidiranega subjekta in zaščitene pred zunanjimi vplivi;
 • pomembnost vloge vrhovnih revizijskih institucij pri spodbujanju učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in preglednosti javne uprave, kar pripomore pri izpolnjevanju državnih razvojnih ciljev in prednostnih nalog ter mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, vključno z razvojnimi cilji tisočletja.

Generalna skupščina želi s spodbujanjem vseh držav članic OZN k uporabi načel, določenih v Limski deklaraciji o revizijskih smernicah in Mehiški deklaraciji o neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij, okrepiti prizadevanja vseh vrhovnih revizijskih institucij, zlasti tistih, ki jim še vedno ni uspelo vzpostaviti osnovnih elementov neodvisnosti. 

Velik pomen vrhovnih revizijskih institucij je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila 19. decembra 2014, ko je na 69. zasedanju sprejela novo Resolucijo o spodbujanju in zagotavljanju učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in preglednosti javne uprave s krepitvijo vrhovnih revizijskih institucij. V luči intenzivnih prizadevanj za trajnostni razvoj na globalni ravni je Generalna skupščina prepoznala neodvisne vrhovne revizijske institucije kot pomemben dejavnik za zagotavljanje uresničevanja razvojnih načrtov in ciljev. Na nacionalni ravni so predvsem te institucije tiste, ki lahko zagotovijo učinkovito, odgovorno in uspešno javno upravljane in s tem uresničevanje nacionalnih razvojnih načrtov v okviru razvojne agende za obdobje po letu 2015. V resoluciji še posebej izpostavlja nujna predpogoja in sicer popolno neodvisnost vrhovnih revizijskih institucij od subjekta revidiranja in njihovo zaščito pred zunanjimi vplivi. 

Uvodno pismo Sekretarja INTOSAI

Resolucija OZN 19. december 2014

Organizacija EUROSAI (Evropska organizacija vrhovnih revizijskih institucij) pa je na svojem kongresu v letu 2011 sprejela Izjavo o krepitvi neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij, v kateri poziva svoje članice, to je vrhovne revizijske institucije, naj spodbujajo zavedanje o pomembnosti zagotavljanja in ohranjanja neodvisnega delovanja vrhovnih revizijskih institucij.

EUROSAI izjava o neodvisnosti

Resolucija OZN