Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Novica

  24. kongres Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij INTOSAI

  Prejšnji teden je potekal 24. kongres Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI), katerega predsedovanje je za naslednja tri leta prevzela vrhovna revizijska institucija (VRI) Brazilije.

  V Riu de Janeiru je bilo tako zbranih več kot 700 predstavnikov VRI 147 držav in drugih institucij ter združenj, tudi Računskega sodišča Republike Slovenije. Predsednica računskega sodišča Jana Ahčin je ob robu zasedanja opravila številne bilateralne sestanke z vodji VRI oz. drugimi generalnimi državnimi revizorji, s katerimi so govorili tudi o medsebojnem sodelovanju z izmenjavo izkušenj ter izvajanjem skupnih revizij in organizaciji skupnih mednarodnih dogodkov.

  24. kongres Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij INTOSAI

  Prvi dan zasedanja so bila predstavljena vsa poročila regijskih organizacij vrhovnih revizijskih institucij zadnjih treh let, pri čemer so se aktivnosti usmerjale predvsem v spremenjeno delovanje VRI med in po pandemiji. Poleg organizacijskih sprememb se je namreč spremenila tudi potreba po prilagajanju tematik revizij. Ena od zaskrbljujočih tem je porast zaznane korupcije in članice INTOSAI so bile zato pozvane, da se pridružijo uporabi smernic, ki jih je delovna skupina za boj s korupcijo pripravila z namenom povezovanja VRI ter institucij, ki se ukvarjajo z integriteto in s preprečevanjem korupcije.

  Osrednji dve temi zasedanja sta bili: (1) vloga in delovanje VRI v izrednih razmerah, pri čemer je poleg pandemije potrebno upoštevati tudi druge situacije kot so naravne katastrofe in tudi nesreče, ki jih povzroči človeško ravnanje (teroristični napadi, vojne, kibernetski napadi, posledice pretiranega turizma,…) ter (2) skupno delovanju vseh VRI, ki je pomembna tema osnutka strategije INTOSAI 2023-2028.

  Vzporedno z zasedanjem so potekale tudi razprave na različne aktualne teme kot so na primer: vloga VRI glede fiskalne odgovornosti in javnega dolga, načini sodelovanja VRI pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, digitalne transformacije vlad in VRI, aktivnosti VRI pri preprečevanju prevar in korupcije ter zagotavljanje neodvisnosti VRI. Slednje je sprožilo precejšnjo zaskrbljenost, saj razvojna iniciativa INTOSAI (IDI) zaznava negativen trend pri zagotavljanju neodvisnosti VRI. Največ nepravilnosti se zaznava na področju neodvisnega delovanja pri izbiranju revizij ter financiranju VRI.

  Kot ključni dokument kongresa je bila oblikovana Rio deklaracija, ki povzema vse bistvene poudarke razprav na zasedanju: odzivnost VRI v izrednih razmerah, krepitev skupnega glasu VRI, pomembnost osnovnih načel – neodvisnost, transparentnost in strokovnost ter izboljšanje sodelovanja z zunanjimi deležniki.

  Na zadnjem plenarnem zasedanju so bili izglasovani novi člani upravnega odbora INTOSAI, zunanja revizorja INTOSAI; za gostiteljico naslednjega kongresa INTOSAI leta 2025 pa je bila določena VRI Egipta.