Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami vam priporočamo uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov, kadarkoli je to mogoče. Kljub temu da si prizadevamo v čim večji možni meri povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, pa vsi elementi ne omogočajo optimizacije za popolno dostopnost. Zato določene objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

  Več o tem v Izjavi o dostopnosti >

  Projekt

  Poročilo o regijskih posvetih računskega sodišča s predstavniki občin v obdobju 2007 - 2008

  Računsko sodišče je v obdobju od februarja 2007 do decembra 2008 soorganiziralo regijske posvete s predstavniki občin. V soorganizaciji z občinami gostiteljicami (Brežice, Kranjska Gora, Piran, Komen, Nova Gorica, Postojna, Tolmin, Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Velenje, Slovenj Gradec, Semič, Ljubljana) smo v skoraj dveh letih organizirali 14 posvetov. 

  Namen posvetov je bil:

  • seznaniti občine z delom računskega sodišča;
  • predstaviti občinam vsebino revizij pravilnosti poslovanja občin;
  • seznaniti občine z ugotovljenimi nepravilnostmi pri revizijah poslovanja občin;
  • seznaniti občine s priložnostmi in pomanjkljivostmi na področju črpanja evropskih sredstev;
  • dati občinam možnost, da predstavnikom računskega sodišča zastavijo vprašanja s področja poslovanja občin;
  • omogočiti občinam, da računsko sodišče opozorijo na težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu;
  • omogočiti občinam, da računsko sodišče opozorijo na morebitne pomanjkljivosti zakonodaje;
  • omogočiti predstavnikom medijev, predvsem lokalnih, da se podrobneje seznanijo z delom in preventivno vlogo računskega sodišča.

  Predstavniki računskega sodišča in predstavniki občin so na regijskih posvetih obravnavali teme, ki zajemajo vsa področja poslovanja občin: izvrševanje proračuna, prihodki občin, tekoči in investicijski odhodki, tekoči in investicijski transferi, zadolževanje, izvajanje gospodarskih javnih služb ter črpanje evropskih sredstev.

  Računskemu sodišču bodo stališča, izpostavljene težave občin in opozorila glede zakonodaje eden izmed pomembnih virov za oblikovanje razprave s pristojnimi organi in institucijami glede potrebnih sprememb zakonodaje, ki ureja delovanje občin. Obenem pa je vsebina regijskih posvetov pomemben kažipot pri snovanju revizijskega programa, glede na izpostavljeno problematiko. 

  Na podlagi ugotovitev revizijskih poročil ter s strani občin izpostavljenih perečih področij poslovanja, v zaključnem delu podajamo tudi konkretne predloge za spremembo zakonodaje.

  Poročilo smo posredovali matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora Republike Slovenije, Komisiji za nadzor javnih financ, Ministrstvu za okolje in prostor, Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj.