Skoči do osrednje vsebine

Projekt

Poročilo o regijskih posvetih Računskega sodišča Republike Slovenije s predstavniki občin v obdobju 2011 - 2012

Od marca 2011 do septembra 2012 smo v soorganizaciji z občinami Celje, Kranj, Sežana, Ajdovščina, Krško, Koper, Šentrupert, Gornja Radgona, Črna na Koroškem, Kamnik, Ormož in Poljčane izvedli nov krog posvetov z namenom:

  • seznaniti občine z delom računskega sodišča in z ugotovljenimi nepravilnostmi pri revizijah poslovanja občin,
  • dati občinam možnost, da predstavnikom računskega sodišča zastavijo vprašanja s področja poslovanja občin,
  • omogočiti občinam, da računsko sodišče opozorijo na izzive in težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu,
  • omogočiti občinam, da računsko sodišče opozorijo na morebitne pomanjkljivosti zakonodaje,
  • omogočiti predstavnikom medijev, predvsem lokalnih, da se podrobneje seznanijo z delom in preventivno vlogo računskega sodišča ter dosedanjimi ugotovitvami revizij lokalne samouprave.

Na posvetih so predstavniki računskega sodišča predstavili vrsto aktualnih ugotovitev revizij s področij poslovanja občin in občinskih gospodarskih javnih služb ter s temi področji povezana izdana mnenja, ki jih računsko sodišče izdaja v okviru izvajanja svetovalne vloge, v nadaljevanju pa so posveti potekali na debatni način. Župani, podžupani in zaposleni v občinskih upravah so predstavnikom računskega sodišča zastavili številna vprašanja in tako se je na vsakem posvetu razvila živahna izmenjava stališč. 

Računskemu sodišču bodo stališča, izpostavljene težave občin in opozorila glede zakonodaje eden izmed pomembnih virov za oblikovanje razprave s pristojnimi organi in institucijami glede potrebnih sprememb zakonodaje, ki ureja delovanje občin. Obenem pa je vsebina regijskih posvetov pomemben kažipot pri snovanju revizijskega programa, glede na izpostavljeno problematiko. Poročilo o posvetih povzema na posvetih predstavljene in obravnavane teme, v zaključnem delu pa podajamo tudi vrsto predlogov za spremembo zakonodaje.

Poročilo smo posredovali matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora Republike Slovenije, Komisiji za nadzor javnih financ, Ministrstvu za finance, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije. 

Računsko sodišče je že med letoma 2007 in 2008 soorganiziralo prvi krog 14 regijskih posvetov s predstavniki občin.

Zbirno poročilo o posvetih smo posredovali Državnemu zboru Republike Slovenije ter pristojnim ministrstvom.