Skoči do osrednje vsebine

Projekt

Analiza najpogostejših in ponavljajočih se kršitev predpisov, ugotovljenih v revizijskih poročilih računskega sodišča, izdanih po Zakonu o računskem sodišču (ZRacS-1)

Analiza zajema najpogostejše in ponavljajoče se kršitve določb predpisov, ugotovljene v dokončnih revizijskih poročilih, ki jih je računsko sodišče izdalo v zadnjem mandatu, to je po uveljavitvi novega Zakona o računskem sodišču (ZRacS-1).

Gre za kršitve, objavljene v poročilih v obdobju od leta 2001 do vključno 2004, pri čemer se revizijska poročila nanašajo na poslovanje revidirancev v letih od vključno leta 2000 naprej. Ta časovni okvir sovpada z obdobjem, ko so se uveljavili in pričeli uporabljati vsi novi javnofinančni predpisi, kot so Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o računovodstvu (ZR) in Zakon o javnih naročilih (ZJN-1).