Računsko sodišče Republike Slovenije

Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnosti in državni zbor o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobrih praks poslovanja svetuje, kako naj uporabniki javnih sredstev izboljšujejo svoje poslovanje.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je poročilo o delu računskega sodišča v letu 2020 državnemu zboru predstavil v četrtek, 10. junija 2021, na 20. seji Komisije za nadzor javnih financ, kjer je izpostavil, da se računsko sodišče pri opravljanju svojega poslanstva z vidika lastnega delovanja v letu 2020 ni soočilo z resnejšimi ovirami. Vplive spremenjenega načina dela je v praksi še najbolj občutilo v komunikaciji z revidiranci. Kljub temu je računsko sodišče v letu 2020 izdalo 64 revizijskih poročil, kar je primerljivo s preteklimi leti. Poleg revizijskih poročil je v letu 2020 izdalo tudi 17 porevizijskih poročil. Večji od preteklih let je bil tudi obseg vseh revizij, saj so se poročila nanašala na poslovanje 139 revidirancev; skupna bilančna vsota odhodkov vseh pa je v letu 2020 znašala 19,4 milijarde EUR. V razpravi je predsednik računskega sodišča izpostavil tudi eno izmed najzahtevnejših revizij računskega sodišča, ki se je v takšnem obsegu ni lotila nobena druga vrhovna revizijska institucija na svetu, in sicer revizijo Izvajanje nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije, ter spomnil tudi na Predlog Zakona o računskem sodišču (ZRacS-2), ki kljub vsem vloženim naporom še ni bil ponovno predložen državnemu zboru v obravnavo.

Državnemu svetu je poročilo o delu računskega sodišča v letu 2020 predstavila druga namestnica predsednika mag. Mojca Planinšek. Komisija državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance se je s poročilom o delu računskega sodišča v letu 2020 seznanila na 46. seji 6. maja 2021, na kateri je mag. Planinšek predstavila ključne poudarke in v razpravi odgovorila tudi na vprašanja državnih svetnikov o delu in aktivnostih računskega sodišča.

Z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti bo računsko sodišče tudi v prihodnje opozarjalo na odgovornost državnih organov in nosilcev javnih funkcij v državi ter tako delovalo v dobro vseh prebivalcev Republike Slovenije in Evropske unije.


V četrtek, 10. 6. 2021, je v avli računskega sodišča potekala že druga predstavitev del študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO), in sicer predstavitev keramičnega izdelka študentke smeri Unikatno oblikovanje Ane Ščuka, poimenovanega Burjafon.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je izrazil zadovoljstvo ob nadaljevanju uspešnega sodelovanja z UL ALUO. To je namreč že druga študentska umetniška skulptura, ki je na ogled v avli računskega sodišča. Dekanja UL ALUO izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš se je zahvalila za sodelovanje in izpostavila pomen tovrstnih dogodkov za študente in mentorje njihove akademije.

Mentor doc. mag. Jurij Smole je opisal proces dela, ki s praktičnimi in teoretskimi interdisciplinarnimi spretnostmi vodi do končnega umetniškega izdelka, kot je delo Burjafon. Avtorica, študentka tretjega letnika Ana Ščuka, pa je predstavila navdih za svoje umetniško delo, ki ga je našla v kraških naravnih pojavih, saj gre za keramični odlitek resničnega kapnika. Poleg raziskave Krasa in njegovih značilnosti, pa jo zanima tudi področje zvočne umetnosti, saj bo poskušala svoje delo razvijati z uporabo iztočnic iz glasbene akustike ter na ta način umestiti eksperiment skozi medij keramike in zvoka.

Utrinek z razstave umetniškega dela študentke ALUO Ane Ščuka

Priloga: Predstavitev umetniškega dela Ane Ščuka


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic