Računsko sodišče Republike Slovenije

Na letošnji skupščini delovne skupine Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) za okoljsko revidiranje (WGEA) so v okviru uradnega zaključka dogodka letos prvič podelili nagrado INTOSAI WGEA za najboljšo vizualizacijo okoljske revizije. Ponosni smo,  da je računsko sodišče prejelo prvo nagrado za vizualizacijo revizijskega poročila Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode. Skupaj z VRI Indonezije smo tako prvi prejemniki te nagrade, ki pa je plod vizije institucije in odličnega sodelovanja celotne ekipe računskega sodišča.

V imenu računskega sodišča sta nagrado INTOSAI WGEANavdih pri okoljskem revidiranju sprejela vrhovni državni revizor dr. Miroslav Kranjc in vodja kabineta predsednika dr. Dijana M. Zupanc, ki sta izpostavila dolgoletno pot računskega sodišča v želji, da svoje ugotovitve iz revizijskih poročil posreduje čim širši javnosti na čim razumljivejši način. Ob izdaji revizijskega poročila Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode sta bila objavljena tudi infografika in kratek video posnetek, ki vključuje napovednik predsednika računskega sodišča o tedaj novi reviziji uspešnosti zmanjševanja nitratov v vodi. Na tak način in z uporabo podobnih grafičnih elementov je bila vzpostavljena dodatna povezava med revizijama.


Fotografiji zaključnega dogodka s podelitvijo nagrade: generalna državna revizorka Finske Tytti Yli-Viikari, na zaslonu vodja kabineta predsednika dr. Dijana M. Zupanc in vrhovni državni revizor dr. Miroslav Kranjc ob prejemu nagrade, na drugi fotografiji utrinek virtualne podelitve nagrade INTOSAI WGEA računskemu sodišču.

Z letošnjo izbiro teme so tudi v INTOSAI WGEA izpostavili vedno širše priznano zavedanje o pomembnosti vizualizacij za čim bolj učinkovito predstavitev revizijskih ugotovitev. Računsko sodišče različne vizualizacije pripravlja že vrsto let in so postale pomemben del njegovega pristopa, ne le pri okoljskih revizijah, ampak pri izvajanju različnih vrst revizij in tudi siceršnje komunikacije z različnimi deležniki.

Nagrada za računsko sodišče pomeni veliko priznanje v mednarodni skupnosti, kjer smo prepoznani kot ena izmed prodornih in inovativnih VRI. Hkrati pa je to tudi spodbuda, da zastavljenim ciljev sledimo tudi pri nadaljnjem delovanju.


Med 19. in 21. januarjem 2021 je potekala 20. skupščina delovne skupine Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) za okoljsko revidiranje (WGEA). Tema letošnjega srečanja pod okriljem vrhovne revizijske institucije (VRI) Finske je bila Razmislek o kroženju.

Prvi dan skupščine je bil posvečen seznanitvi udeležencev s konceptom krožnega gospodarstva in razpravi o možni uporabi pri revizorskem delu na podlagi prispevkov ključnih mednarodnih prispevkov strokovnjakov iz Fundacije Ellen MacArthur, Programa Združenih narodov za okolje in Fundacije Sitra.

V zadnjih dveh dneh pa je program skupčine zaobjel tematike plastičnih odpadkov, mednarodnega podnebnega financiranja, trajnostnega prometa, ciljev trajnostnega razvoja za podnebje, krepitve zmogljivosti in komunikacije. Udeleženci so delili tudi relevatne izkušnje in predlagali ideje za prihodnje delo in projekte. Razprave so med drugim pripravili strokovnjaki Programa Združenih narodov za okolje, Oddelka za ekonomsko-socialne zadeve Združenih narodov, dodatna poudarka pa sta bila tudi vpliv pandemije covida-19 na okolje in vrednost sistemskega razmišljanja.

Skupščina, ki je letos prvič potekala virtualno, je organizirana vsaki dve leti in je namenjena vsem članicam INTOSAI in ostalim zainteresiranim deležnikom delovne skupine.

Gradiva in ostale informacije so dostopne na spletnem mestu dogodka:
https://wgea.org/assembly-2021/

naslovna grafike skupščine INTOSAI WGEA


V torek, 19. januarja 2021, je potekal spletni izobraževalni seminar v organizaciji Skupnosti občin Slovenije z naslovom "Infografika – izboljšana vidljivost sporočil javnega obveščanja ter komunikacija". Udeleženke in udeleženci so se seznanili s teoretičnimi izhodišči uporabe ter osnovami izdelave informacijske grafike pri informiranju in obveščanju širše javnosti.

Na seminarju je sodelovala tudi predstavnica računskega sodišča, ki je predstavila vizualizacijo podatkov znotraj revizijskih poročil in v obliki infografik. Izpostavila je učinkovit pristop k procesu dela in nastajanju rezultatov, ki temelji na sodelovanju revizorjev in oblikovalcev.

Utrinek iz predstavitve računskega sodišča


Z letošnjim letom je v veljavi Strategija Računskega sodišča Republike Slovenije od leta 2021 do leta 2024, ki zajema vse ključne strateške prioritete in cilje, ki bodo vplivali na delo računskega sodišča v prihodnjem obdobju. Z revizijami želimo doseči največje možne učinke pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev in učinkovitem upravljanju javnega premoženja, opozarjati na zaznana prihodnja tveganja, zagotavljati vzdržnost javnih financ in spodbujati uporabnike javnih sredstev ter državljane k trajnostno naravnanemu ravnanju.

Verjamemo, da bomo z doseganjem postavljenih strateških ciljev, ki so usmerjeni k izboljšanju poslovanja uporabnikov javnih sredstev in trajnostni naravnanosti družbe kot celote, še naprej koristili vsem davkoplačevalcem in vsem uporabnikom javnih sredstev.


Računsko sodišče Republike Slovenije
Bdimo nad potmi javnega denarja

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
T: (0)1 478 58 00 | E: sloaud@rs-rs.si | www.rs-rs.si | Twitter | Facebook
Odjava od novic