Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Določitev izvedenca v upravnem postopku

Številka: 1403-1/2007-2

Zadeva: Določitev izvedenca v upravnem postopku

Dne 28. 11. 2007 smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z vprašanjem, ali je potrebno z izvedenci v upravnem postopku, začetem po uradni dolžnosti, sklepati avtorske pogodbe. Po vašem mnenju je imenovanje izvedencev v upravnih postopkih natančno določeno v Zakonu o splošnem upravnem postopku1 (v nadaljevanju: ZUP), in Pravilniku o stroških v upravnem postopku2, stroški za plačilo izvedenca pa po določilih ZUP predstavljajo stroške upravnega postopka, ki se izplačajo po izdanih sklepih v samem postopku zato v navedenih primerih z izbranimi izvedenci ni potrebno še posebej sklepati avtorskih pogodb in za sklepanje civilnega pogodbenega razmerja z izvedenci v upravnem postopku ni podlage.

Z vašim stališčem se strinjamo in dodajamo, da je po našem mnenju izvedensko delo - čeprav Zakon o avtorski in sorodnih pravicah3 (v nadaljevanju ZASP) v 12. točki 2. odstavka 5. člena opredeljuje izvedensko mnenje kot avtorsko delo - v primerih, na katere se nanaša vaše vprašanje, vendarle specifične narave. V ZUP je namreč postopkovno podrobno urejeno, upravni organ pa ga mora vsebinsko natančno opredeliti v ustreznem posamičnem upravnem aktu, zaradi česar je dejansko izključena pogodbena svoboda strank. Prav tako pa izvedensko mnenje ne uživa varstva avtorskih pravic, kot jih ureja ZASP, kar zadeva njegovo uporabo v upravnem postopku. 

Sklep oz. odločba o stroških je ustrezna podlaga za izplačilo tudi po Zakonu o javnih financah4 , saj predstavlja verodostojno listino, na podlagi katere se lahko v skladu z določbo prvega odstavka 54. člena opravi izplačilo iz proračuna. Tudi 141. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna5, ki podrobneje določa podlage za prevzemanje obveznosti iz 50. člena ZJF, posebej navaja upravne odločbe. 

Pri tem mnenju izhajamo iz že podanega mnenja računskega sodišča, ki se je nanašalo na izvedence v sodnih postopkih. 

1: Uradni list RS, št. 24/06, ZUP-UPB2
2. Uradni list RS, št. 86/05, pravilnik
3: Uradni list RS, št. 16/07, ZASP-UPB3
4: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, ZJF
5: Uradni list RS, št. 50/07