Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

 • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
 • pomembne slike so opremljene z opisi,
 • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
 • imena povezav so opisna,
 • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

 • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
 • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Dovoljeni popusti organizatorjem volilnih kampanj

Številka: 331-2/2014/21 

Zadeva: Dovoljeni popusti organizatorjem volilnih kampanj 

Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče) je po telefonu dobilo prošnjo za odgovor na vprašanje o dovoljenih popustih organizatorjem volilnih kampanj (v nadaljevanju: organizator). 

Odgovor na to vprašanje je treba pridobiti izhajajoč iz ureditve prispevkov organizatorju v Zakonu o volilni in referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK). Tako je treba izhajati iz petega odstavka 14. člena ZVRK, ki določa, da državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če zakon določa drugače. Določa tudi, da pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, lahko prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo. V drugem odstavku 14. člena ZVRK pa je določeno, da je - poleg denarnih prejemkov iz prejšnjega odstavka - prispevek za volilno kampanjo tudi vsak:

 • nedenarni prispevek,
 • brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje,
 • prevzem obveznosti oziroma opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali
 • prodaja blaga organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb.

Po navedenih določbah organizatorji ne smejo prejemati prispevkov od pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, in sicer niti denarnih, niti drugih oblik prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK. Ta omejitev se nanaša tudi na opravljanje storitev ali prodajo blaga organizatorju pod pogoji, ki ga postavljajo v bolj ugoden položaj kot druge uporabnike storitev oziroma kupce blaga teh oseb, torej se nanaša tudi na določeno kategorijo popustov organizatorju. 

Računsko sodišče je do sedaj v revizijah volilnih in referendumskih kampanj kot sodilo, ali gre za previsok popust, upoštevalo višino popusta oziroma ceno, ki jo izvajalec storitve ali prodajalec zaračunava za isto ali podobno storitev ali stvar drugim naročnikom oziroma kupcem, tako kot je to bilo določeno za financiranje volilnih in referendumskih kampanj v tretjem in četrtem odstavku 15. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ta člen je bil spremenjen z zadnjo novelo ZVRK. Pri tem se je oprlo tudi na interne akte izvajalca ali dobavitelja, ki določajo njegovo politiko popustov. Upoštevaje to izhodišče je lahko določen izvajalec ali dobavitelj vse organizatorje v določenih volitvah enako obravnaval oziroma jim dal enako višino popusta. Vsako večje znižanje cene, kot to, ki ga je izvajalec storitve ali prodajalec zaračunaval za isto ali podobno storitev ali blago drugim naročnikom oziroma kupcem, je računsko sodišče obravnavalo kot izredni popust.