Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Dodelitve transfera

Številka: 1415-1/2008-29

Dodelitve transfera

Zakon o javnih financah1 (v nadaljevanju: ZJF) v 53. členu določa, da se sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, pod pogoji in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. Postopki dodelitve transferov so predpisani bodisi v Pravilniku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije2 (v nadaljevanju: PPIPro) v poglavju 12, bodisi v področnih zakonih, ki urejajo posamezno področje (kulturo, šport...). Ob tem je potrebno poudariti, da se določila PPIPro za občine uporabljajo smiselno.

Tako PPIPro kot področni zakoni predpisujejo tudi izjeme, ko transferov ni potrebno dodeliti z javnim razpisom. PPIPro v 215. členu določa izjeme, za katere se določbe poglavja ne uporabljajo. Mednje med drugim uvršča tudi nosilce javnih pooblastil in društva, ki delujejo v javnem interesu, če so pogoji za dodelitev sredstev urejeni s posebnim podzakonskim predpisom ali s sklepom vlade ali pristojnega ministra. Glede na navedeno računsko sodišče ni štelo za nepravilnost financiranja društev, če so ta imela veljaven status društva, ki deluje v javnem interesu, sredstva pa so jim bila dodeljena brez javnega razpisa na podlagi akta občine, sklepa župana ali občinskega sveta. Poudarjamo pa, da morajo biti v primeru izjem izpolnjene vse okoliščine, ki jih predpisi zahtevajo. 

Odgovor na vprašanje, ali sredstva podeliti z razpisom ali z neposredno pogodbo, je torej odvisen od statusa društva, ki mu občina želi dodeliti sredstva (ali ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu) in od izpolnjevanja drugega pogoja (da bodo sredstva dodeljena na podlagi akta občine) ter od same usmeritve občine pri morebitnem dodeljevanju sredstev društvom, ki delujejo v javnem interesu. Tudi če ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu, to namreč še ne pomeni, da mu bodo sredstva nujno podeljena z neposredno pogodbo. Javni razpis namreč zagotavlja javnost postopka dodelitve transferov in s tem dostopnost do sredstev vsem potencialnim izvajalcem posameznega programa, kar zagotavlja transparentnost porabe sredstev in enako obravnavo potencialnih izvajalcev programa. 

1: Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
2: Uradni list RS, št. 50/07