Velikost pisave

Za dodatno povečavo pisave lahko uporabite tudi:

CTRL + za povečavo
CTRL - za pomanjšavo

 

V primeru težav pri dostopanju do informacij nam te lahko sporočite na webmaster.rsrs@rs-rs.si, zaželeni pa so tudi vaši predlogi in povratne informacije glede uporabniške izkušnje dostopnosti na spletni strani.

Dostopnost

Vsebina spletišča računskega sodišča je zasnovana z namenom zagotoviti univerzalno dostopnost objavljenih informacij komurkoli, kadarkoli in brezplačno. Ker univerzalno dostopnost omejujejo predvsem zdravstvene omejitve uporabnikov spletišča (te obsegajo predvsem vidne, motorične, slušne, kognitivne in jezikovne omejitve, ipd.) ter tehnične omejitve, smo le-tem posvetili posebno pozornost in skušali spletišče v čim večji meri prilagoditi, zato upoštevamo naslednja priporočila:

  • uporabljamo pisave, ki jim je mogoče povečati velikost,
  • pomembne slike so opremljene z opisi,
  • ne uporabljamo premikajočih slik (GIF),
  • imena povezav so opisna,
  • videoposnetki so večinoma opremljeni s podnapisi.

Spletišče je optimizirano za uporabo na različnih vrstah naprav (računalnik, tablica, mobilni telefon) in za različne spletne brskalnike in operacijske sisteme. Priporočamo vam uporabo najnovejše različice spletnih brskalnikov kadarkoli je to mogoče zaradi boljše podpore za osebe s posebnimi potrebami. Prizadevamo si povečati dostopnost in uporabnost našega spletišča, vendar vseh elementov žal ni bilo možno optimizirati za popolno dostopnost:

  • na spletišču uporabljamo format PDF za dokumente revizij (poročila), ki so jim dodani krajši povzetki, ki so tekstovno dostopni (dokumenti formata doc in docx),
  • na vstopni strani se nahajajo trije elementi z drsnikom za avtomatsko rotacijo, ki ima omejene možnosti ročne zaustavitve.

O javnofinančnih vprašanjih

Stališče/mnenje

Višina regresa za prehrano v javnih komunalnih podjetjih

Številka: 1409-1/2004-2

Zadeva: Višina regresa za prehrano v javnih komunalnih podjetjih

Za zaposlene v javnih podjetjih ureja izplačilo regresa za prehrano med delom 7. člen Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (v nadaljevanju: ZPSDP)1 . Nominalna vrednost regresa za prehrano med delom se določa na podlagi 11. člena ZPSDP, glede na rast cen prehrambenih izdelkov. 

Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (v nadaljevanju: KPKD)2, ki velja za podjetja, ki dejavnost opravljajo na pridobiten način, prehrano med delom ureja v 54. členu, višino regresa za prehrano pa v 4. a točki tarifne priloge, po kateri ta znaša 10 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, preračunano za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur3.

Določba KPKD, ki v primerjavi z ZPSDP omogoča izplačilo višjega zneska regresa za prehrano, ne velja za komunalna podjetja, ki so organizirana kot javna podjetja. Za njih velja izključno ZPSDP, kot je določeno v 1. členu. S (kolektivno) pogodbo je sicer mogoče širiti obseg pravic delavcev, ki so določene z zakonom, vendar ne tistih, ki so opredeljene v kogentnih določbah4. Da je določba ZPSDP, ki v javnih podjetjih ureja višino regresa za prehrano, kogentna, je razvidno iz 12. člena istega zakona, ki izplačilo regresa nad zneskom iz 7. člena opredeljuje kot prekršek in sankcionira s plačilom denarne kazni. 

Ker ZPSDP javnim podjetjem ne daje možnosti izplačila višjega zneska regresa za prehrano med delom od zneska, opredeljenega v 7. členu5, se za izplačilo tega regresa ne morejo uporabljati določbe KPKD.

V gornjem mnenju gre za vprašanje, povezano z KPKD in ZPSDP, o katerem se računsko sodišče na podlagi opravljenih revizij še ni opredelilo, zato prosimo, da ga štejete za strokovno mnenje, ki po 46. členu Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije računskega sodišča ne zavezuje

1: Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01.
2: Uradni list RS, št.: 94/04.
3: Določba 4. a točke tarifne priloge KPKD napotuje na 2. člen Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 do 54/04). 
4: 86. in 88. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01).
5: Določba 2. člena ZPSDP namreč opredeljuje, da se prejemki iz 1. člena – torej tudi regres za prehrano – izplačujejo izključno v višini, določeni s tem zakonom.